Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Lea Vojković (HHI) (lista radova)

2016
Public and Private Ports in Croatian Law
Goran Vojković; Neven Grubišić; Lea Vojković (HHI);
2014
Ribarske luke u Republici Hrvatskoj – javne ili privatne luke
Goran Vojković; Neven Grubišić; Lea Vojković (HHI);
2013
Turističko i pomorsko prometno vrednovanje otoka Visa sa stajališta održivog razvoja
Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);
2012
Sustav nadzora pomorske plovidbe
Danijel Pušić (HHI); Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić;
2011
Analiza ispravaka malih karata
Lea Vojković (HHI); Danijel Pušić (HHI);