Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Željko Bradarić (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2014
Kartografska granica i cik-cak koncept kartiranja
Željko Bradarić (HHI);
Naglasci s 5. izvanredne konferencije Međunarodne hidrografske organizacije
Željko Bradarić (HHI);
2013
Ciljevi, sadržaj i regulatorni okvir hidrografske službe
Željko Bradarić (HHI); Emil Radić (HHI);
Problem preklapanja elektroničkih navigacijskih karata – jedan drugačiji pogled
Željko Bradarić (HHI);
2012
Otkrivanje i rješavanje mogućih nedostataka ECDIS-a
Željko Bradarić (HHI);
Izazovi implementacije ECDIS-a
Željko Bradarić (HHI);
2011
Informacije o hrvatskom VTS-u na službenim pomorskim kartama i publikacijama
Željko Bradarić (HHI);
Mjesto zakloništa za brodove u nevolji – još jedan primjer uspješnog usklađivanja hrvatskih s europskim propisima na području sigurnosti plovidbe
Željko Bradarić (HHI);
2010
Proces izrade Elektroničke navigacijske karte i klasične pomorske karte iz zajedničke baze podataka (ćelija HR400033, Šibenski kanal – 33)
Valerija Filipović (HHI); Mendi Čala (HHI); Goran Strinić (HHI); Željko Bradarić (HHI);
Jedan ozbiljan slučaj neusklađenosti između ECDIS-a i ENC-a
Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI);
Službene elektroničke navigacijske karte za potrebe pomorske administracije dostupne preko web-a
Željko Bradarić (HHI);
2009
ENC - središnja tema XVI. Konferencije hidrografske Komisije Sredozemnog i Crnog mora
Zvonko Gržetić (HHI); Željko Bradarić (HHI);
2008
Hrvatske službene elektroničke navigacijske karte (ENC) dostupne krajnjim korisnicima
Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Željko Bradarić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Obavezan ECDIS - korak bliže
Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI);