Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Tonći Jeličić (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2019
Spektroskopija boja na međunarodnim pomorskim kartama u vidljivom i bliskom infracrvenom području elektromagnetskog spektra
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
Spektrometrija standardnih boja na hrvatskim pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
2018
Spektrometrijska analiza boja na hrvatskim pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
Elektronička izdanja službenih pomorskih navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Vinka Kolić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);
2017
Standardizacija boja na pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić; Josip Kasum (HHI);
Istraživanje primjene digitalnih tehnologija tiska u reprodukciji pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Ivana Bolanča Mirković; Milivoj Pogančić (HHI);
2016
Prijedlog modela zaštite pomorskih karata od krivotvorenja
Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić;
Zaštita pomorskih karata od krivotvorenja primjenom InfraReDesign tehnologije skrivene slike
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Josip Kasum; Damir Modrić;
2014
Tehnički prilog istraživanju alternativne tehnologije u reprodukciji pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);
2013
Projekcija razvoja izdavačko-tiskarske djelatnosti hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum;
2012
Razvoj grafičke tehnologije i unapredjenje izdavačko-tiskarske djelatnosti hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum; Milivoj Pogančić (HHI);
2011
Prijedlog modela primjene HP-Latex tehnologije ispisa u izradi službenih pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Goran Strinić (HHI); Emin Sarajlić (HHI); Milivoj Pogančić (HHI);
Ergonomski aspekt upotrebe boja na pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI);
2010
Doprinos grafičke tehnologije u izradi pomorskih karata i navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
Upotrebljivost pomorskih karata nakon mehaničkih djelovanja na površini tiskovne podloge
Tonći Jeličić (HHI); Igor Zjakic; Josip Kasum (HHI);
Upotreba HP Latex tehnologije u izradi službenih pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI); Igor Zjakic;
Prijedlog modela određivanja naklade službenih pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI); Kristina Vladislavić (HHI);
2009
Prijedlog unapređenja modela distribucije službenih pomorskih karata i navigacijskih publikacija i ostalih izdanja hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
2008
Prijedlog modela odabira i primjene optimalnog potupka reprodukcije pomorskih karata i navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
2007
Utjecaj tiskarskih sustava hidrografskih organizacija na vrijeme izrade i vrijeme korištenja pomorskih karata i navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI);
2006
Optimizacija korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI);
2005
Ispis pomorskih karata po narudžbi (POD)
Tonći Jeličić (HHI);
2004
Pomorske karte i navigacijske publiakcije
Tonći Jeličić (HHI);
2003
Točnost pomorskih karata i navigacijskih publikacija i utjecaj tiskarstva
Tonći Jeličić (HHI); Zlatimir Bićanić; Josip Kasum (HHI);
Kartografska reprodukcija
Tonći Jeličić (HHI);
2002
Povijest izrade i tiska pomorskih karata
Tonći Jeličić (HHI);