Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Mendi Čala (HHI) (lista radova)

2010
Internet izdanje kataloga karata i navigacijskih publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta
Goran Strinić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Boris Višić;
Proces izrade Elektroničke navigacijske karte i klasične pomorske karte iz zajedničke baze podataka (ćelija HR400033, Šibenski kanal – 33)
Valerija Filipović (HHI); Mendi Čala (HHI); Goran Strinić (HHI); Željko Bradarić (HHI);
Jedan ozbiljan slučaj neusklađenosti između ECDIS-a i ENC-a
Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI);
2008
Hrvatske službene elektroničke navigacijske karte (ENC) dostupne krajnjim korisnicima
Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Željko Bradarić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Obavezan ECDIS - korak bliže
Željko Bradarić (HHI); Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI);