Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Danijel Pušić (HHI) (lista radova)

2015
Nautical tourism and analysis of marinas, boat and yacht traffic in Split - Dalmatia County
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
2013
Impact of the global warming on ship navigation in polar area
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
Turističko i pomorsko prometno vrednovanje otoka Visa sa stajališta održivog razvoja
Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);
Protection and Risks of ENC Data regarding Safety of Navigation
Serđo Kos; Danijel Pušić (HHI); David Brčić;
2012
Sustav nadzora pomorske plovidbe
Danijel Pušić (HHI); Lea Vojković (HHI); Zlatimir Bićanić;
Transport of dangerous substances in specific terms specialized agencies
Joško Tadić; Zlatimir Bićanić; Danijel Pušić (HHI);
2011
Standard For Encryption And Security Electronic Navigation Charts
Danijel Pušić (HHI); Serđo Kos;
Pomorski promet i nezgode na hrvatskom dijelu Jadrana
Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI); Stipe Galić;
Usporedba simulacijskog modela sa stvarnim događajem izlijevanja nafte sa broda „Tin Ujević“ u gradskoj luci Split 22. ožujka 2010. godine
Danijel Pušić (HHI); Ružica Popović; Zlatimir Bićanić;
Analiza ispravaka malih karata
Lea Vojković (HHI); Danijel Pušić (HHI);
Seafarers Market
Stipe Galić; Zvonimir Lušić; Danijel Pušić (HHI);
2008
Sustavi odijeljenog prometa u Jadranskom moru
Danijel Pušić (HHI); Zvonimir Lušić;