Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Paško Ivančić (HHI) (lista radova)

2010
Pomorske nesreće i djelovanje međunarodne zajednice
Josip Kasum (HHI); Paško Ivančić (HHI); Tatjana Stanivuk;
2009
Promet unutrašnjim plovnim putovima Republike Hrvatske
Paško Ivančić (HHI); Kristina Vladislavić (HHI);
2007
Distribucija pomorskih sigurnosnih informacija - radiooglasa u razdoblju 2002. - 2005. godine
Josip Kasum (HHI); Kristina Vladislavić (HHI); Paško Ivančić (HHI);
2005
Pravni aspekt hidrografije na Jadranu
Paško Ivančić (HHI);