Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Damir Modrić (lista radova)

2019
Spektroskopija boja na međunarodnim pomorskim kartama u vidljivom i bliskom infracrvenom području elektromagnetskog spektra
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
Spektrometrija standardnih boja na hrvatskim pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
2018
Spektrometrijska analiza boja na hrvatskim pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Damir Modrić;
2017
Standardizacija boja na pomorskim kartama
Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić; Josip Kasum (HHI);
2016
Prijedlog modela zaštite pomorskih karata od krivotvorenja
Tonći Jeličić (HHI); Damir Modrić;
Zaštita pomorskih karata od krivotvorenja primjenom InfraReDesign tehnologije skrivene slike
Tonći Jeličić (HHI); Jana Žiljak - Gršić; Josip Kasum; Damir Modrić;