Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Marija Bralić (lista radova)

2017
Trophic index (TRIX) at selected stations of Central and South Adriatic
Ana Jerončić; Maša Buljac; Goran Olujić (HHI); Marija Bralić; Marijo Buzuk; Mirjana Čurlin;
2016
ECOLOGICAL QUALIFICATION OF ISLAND VIS COASTAL WATERS ACCORDING TO THE TROPHICAL TRIX INDEX
Maša Buljac; Goran Olujić (HHI); Marija Bralić; Marijo Buzuk; Nives Vladislavić; Mirjana Čurlin;
2015
Spectrophotometric determination and multivariate analysis of nutrients in the Zrmanja estuary
Maša Buljac; Goran Olujić (HHI); Marija Bralić; Nenad Periš; Mirjana Čurlin;