Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Hrvoje Mihanović (lista radova)

2017
Multigene phylogeny and morphology of newly isolated strain of Pseudo-nitzschia mannii Amato & Montresor (Adriatic Sea)
Eli Marušić; Dorotea Grbin; Martin Pfannkuhen; Ivana Babić; Maja Mejdandžić; Hrvoje Mihanović; Daniela Marić Pfannkuchen; Jelena Godrijan; Petra Peharec Štefanić; Goran Olujić (HHI); Zrinka Ljubešić;
2014
Cryptophyte bloom in a Mediterranean estuary: High abundance of Plagioselmis cf. prolonga in the Krka River estuary (eastern Adriatic Sea)
Luka Šupraha; Sunčica Bosak; Zrinka Ljubešić; Hrvoje Mihanović; Goran Olujić (HHI); Iva Mikac; Damir Viličić;