Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Cinzia Comici (lista radova)

2013
Exceptional dense water formation on the Adriatic shelf in the winter of 2012.
Hrvoje Mihanović (HHI); Ivica Vilibić; Sandro Carniel; Martina Tudor; Aniello Russo; Andrea Bergamasco; Nikola Bubić; Zrinka Ljubešić; Damir Viličić; Alfredo Boldrin; Vlado Malačić; Massimo Celio; Cinzia Comici; Fabio Raicich;