Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Zvonko Gržetić (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2013
Projekcija razvoja izdavačko-tiskarske djelatnosti hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum;
2012
Potrebe i mogućnosti uspostavljanja stalnog sustava mjerenja valova u Hrvatskoj
Marko Mlinar (HHI); Miro Lakoš (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2011
Nautical Tourism in Fostering the Sustainable Development : A Case Study of Croatia’s Coast and Island
Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Desimir Bošković;
Sedimentation in the Sea Area of the Poreč Harbour
Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner; Zvonko Gržetić (HHI);
2010
O granicama u sjevernom Jadranu (1948.-2009.) s posebnim osvrtom na kronološki kartografski prikaz
Zvonko Gržetić (HHI); Vesna Barić Punda; Valerija Filipović (HHI);
Prognoza poplavljivanja hrvatske obale: zadatak operativne oceanologije
Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Monthly and seasonal oscillations of the Eastern Adriatic Current
Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Marko Mlinar (HHI);
Doprinos grafičke tehnologije u izradi pomorskih karata i navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
Untouched nature-challenge to nautical tourism sustainable development
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;
Towards sustainable yachting in Croatian traditional island ports
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Mirjana Kovačić;
Croatian Adriatic - natural resources as the foundation for tourism based sconomic development
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;
Possibilities and limitations in the development of selective forms of tourism in the Croatian archipelago Case Study – Istrian islands
Zvonko Gržetić (HHI); Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI);
Muzejsko-arhivski prostor Hrvatskoga hidrografskog instituta
Zvonko Gržetić (HHI); Pejo Bročić (HHI); Ivana Kordić (HHI); Emin Sarajlić (HHI);
Hrvatski Jadran – Prirodna osnova kao temelj gospodarskog razvoja temeljenog na turizmu
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Katja Božić Fredotović;
2009
Umnožavanje službenih pomorskih navigacijskih karata izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta obzirom na suvremene tehnike
Radovan Solarić (HHI); Pejo Bročić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Prijedlog unapređenja modela distribucije službenih pomorskih karata i navigacijskih publikacija i ostalih izdanja hidrografskih organizacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
Controlled and Managed Adventure - Croatian Approach to the Development of Nautical Tourism in Croatia
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić; Zvonko Gržetić (HHI);
Significance and role of interantional standards in development of nautical tourism
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Review of researches on nautical tourism and nautical ports
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Sar system in Croatia - yachtsmen's feedback research
Mirjana Kovačić; Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Socio-cultural effects and consequences of construction of nautical tourism ports– Case study - CROATIA
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
ENC - središnja tema XVI. Konferencije hidrografske Komisije Sredozemnog i Crnog mora
Zvonko Gržetić (HHI); Željko Bradarić (HHI);
2008
Kontinuirano ispravljanje pomorskih navigacijskih karata postupkom strojne korekture na ploteru
Pejo Bročić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Hrvatske službene elektroničke navigacijske karte (ENC) dostupne krajnjim korisnicima
Mendi Čala (HHI); Pejo Bročić (HHI); Željko Bradarić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Prijedlog modela odabira i primjene optimalnog potupka reprodukcije pomorskih karata i navigacijskih publikacija
Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum (HHI);
Nautical tourism the basis of the systematic development
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Nautical tourism – advantages and effects of development
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Razvoj NAUTIČKOG TURIZMA u Hrvatskoj - ekološka prijetnja
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Iva Saganić;
Vision and mission of nautical tourism of the Republic of Croatia
Srećko Favro (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
The importance and role of crisis management in crisis situations
Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Srećko Favro (HHI);
Spatial and Environmental Characteristics of Croatian Adriatic Archipelago as an Important
Srećko Favro (HHI); Iva Saganić; Zvonko Gržetić (HHI);
2007
Novi pristup mjerenju razine mora: primjer mareografske stanice Split-Luka
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
A reappraisal of the extreme sea levels along the Croatian Adriatic coast
Nenad Domijan (HHI); Srđan Čupić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Marketing plan for the development of Nautical Port System on the Croatian Islands
Srećko Favro (HHI); Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI);
Nautički turizam – perspektiva razvoja hrvatskog jadranskog prostora
Zvonko Gržetić (HHI); Srećko Favro (HHI); Iva Saganić;
Contribution to the development of general model of management and strategic decision-making in nautical tourism ports
Josip Kasum (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Eli Marušić;
2006
Pet desetljeća mareografskih mjerenja na postaji Split - luka (1956 – 2006)
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
CGPS Stattion collocated at Split tide gauge
Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2005
Contribution to ESEAS-RI project 2002-2005 by Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Srđan Čupić (HHI); Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Ivica Vilibić;
Recent sea level activities in Croatia
Ivica Vilibić; Gordana Beg Paklar; Srđan Čupić (HHI); Vlado Dadić; Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Damir Ivanković; Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Mirko Orlić; Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);