Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Danijela Bogner (lista radova)

2011
Sedimentation in the Sea Area of the Poreč Harbour
Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner; Zvonko Gržetić (HHI);
2010
Holocenska sedimentacija u akvatoriju luke Poreč
Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner;