Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Nenad Leder (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2014
Geospatial data in Marine SDI service
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI); Marina Tavra;
2012
Numerical modelling of an oil spill in the northern Adriatic
Goran Lončar; Nenad Leder (HHI); Marin Paladin;
Integration of land and marine spatial data on the Croatian coastline
Nenad Leder (HHI); Tea Duplančić Leder;
Accuracy of coordinate transformations in GIS and AIS systems - Example of the Adriatic Sea
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
Periodi vlastitih oscilacija u akvatorijima Bakra, Malog Lošinja, Ista, Starog Grada i Vela Luke
Goran Lončar; Nenad Leder (HHI); Marin Paladin;
Potrebe i mogućnosti uspostavljanja stalnog sustava mjerenja valova u Hrvatskoj
Marko Mlinar (HHI); Miro Lakoš (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2011
Distributed System for Remote Wave Data Collection and Visualization as a Part of Operational Oceanography in Croatia
Goran Strinić (HHI); Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI);
Diurnal upwelling resonantly driven by sea breezes around an Adriatic island
Mirko Orlić; Gordana Beg Paklar; Vlado Dadić; Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić;
Delineation of coastline and marine SDI in Croatia
Nenad Leder (HHI); Tea Duplančić Leder;
History of publication “Symbols and abbreviations used on charts”
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
2010
Prognoza poplavljivanja hrvatske obale: zadatak operativne oceanologije
Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Monthly and seasonal oscillations of the Eastern Adriatic Current
Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Marko Mlinar (HHI);
Evolution of surface wave spectra in extreme sea states along the eastern Adriatic open sea and channel areas
Nenad Leder (HHI); Vladimir Andročec; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Goran Lončar;
Gamma radiation and dose rate investigations on the Adriatic islands of magmatic origin
Branko Petrinec; Zdenko Franić; Nenad Leder (HHI); Christos Tsabaris; Tomislav Bituh; Gordana Marović;
Record-breaking sea levels in the northern Adriatic on 1 December 2008
Miroslava Pasarić; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Mirko Orlić;
Obalna crta u infrastrukturi prostornih podataka o moru
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
Povijest publikacije „Znakovi i kratice na pomorskim kartama“ izdanja Hidrografskog instituta
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
2007
Novi pristup mjerenju razine mora: primjer mareografske stanice Split-Luka
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
A reappraisal of the extreme sea levels along the Croatian Adriatic coast
Nenad Domijan (HHI); Srđan Čupić (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Multiscale ENC Data Management on an Archipelagic Sea Area - Example of the East Adriatic Coast
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI); Miljenko Lapaine;
2006
Pet desetljeća mareografskih mjerenja na postaji Split - luka (1956 – 2006)
Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
Wintertime buoyancy forcing, changing seawater properties, and two different circulation systems produced in the Adriatic
Mirko Orlić; Vlado Dadić; Branka Grbec; Nenad Leder (HHI); Antun Marki; Frano Matić; Hrvoje Mihanović (HHI); Gordana Beg Paklar; Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Ivica Vilibić;
CGPS Stattion collocated at Split tide gauge
Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI);
2005
Contribution to ESEAS-RI project 2002-2005 by Hydrographic Institute of the Republic of Croatia
Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Srđan Čupić (HHI); Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Ivica Vilibić;
Recent sea level activities in Croatia
Ivica Vilibić; Gordana Beg Paklar; Srđan Čupić (HHI); Vlado Dadić; Nenad Domijan (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Damir Ivanković; Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Mirko Orlić; Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);
Novi pristup motrenju promjena razine mora u Hrvatskoj
Ivica Vilibić (HHI); Mirko Orlić; Srđan Čupić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Hrvoje Mihanović (HHI); Miroslava Pasarić; Zoran Pasarić; Mladen Srdelić (HHI); Goran Strinić (HHI);
2004
CGPS Station collocated at Split tide gauge (Croatia)
Hrvoje Mihanović (HHI); Nenad Leder (HHI); Nenad Domijan (HHI); Srđan Čupić (HHI); Goran Strinić (HHI); Ivica Vilibić; Halfdan-Pascal Kierulf;
ESEAS-RI in Croatia: a step towards sea level service
Ivica Vilibić (HHI); Nenad Domijan (HHI); Nenad Leder (HHI); Goran Strinić (HHI); Mirko Orlić; Miroslava Pasarić;