Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Božena Ćosović (lista radova)

2012
Characterization and distribution of organic matter using specific physico-chemical methods: a case study of the southeast Adriatic continental and shelf slope (Albania)
Marta Plavšić; Slađana Strmečki; Jelena Dautović; Vjeročka Vojvodić; Goran Olujić (HHI); Božena Ćosović;