Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Romana Franjić (lista radova)

2011
Danube Story of the Vučedol Orion - Transmodern Cultural Tourism and the Transformational Power of Myth
Romana Franjić; Srećko Favro (HHI);
Croatian maritime story as a opportunity for development of sustainable cultural tourism
Romana Franjić; Srećko Favro (HHI);
Croatian Maritime Story as an Opportunity for Development of Sustainable Cultural Tourism
Romana Franjić; Srećko Favro (HHI);