Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Željko Jakšić (lista radova)

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković

2011
Picoplankton composition related to thermohaline circulation: The Albanian boundary zone (southern Adriatic) in late spring
Tina Šilović; Zrinka Ljubešić; Hrvoje Mihanović (HHI); Goran Olujić (HHI); Senka Terzić; Željko Jakšić; Damir Viličić;