Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Nenad Jasprica (lista radova)

2008
Phytoplankton abundance and pigment biomarkers in the oligotrophic, eastern Adriatic estuary
Damir Viličić; Senka Terzić; Marijan Ahel; Zrinka Burić; Nenad Jasprica; Marina Carić; Katarina Caput Mihalić; Goran Olujić (HHI);