Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Igor Tomažić (lista radova)

2011
Phytoplankton distribution across the southeast Adriatic continental and shelf slope to the west of Albania (spring aspect)
Damir Viličić; Tina Šilović; Milivoj Kuzmić; Hrvoje Mihanović (HHI); Sunčica Bosak; Igor Tomažić; Goran Olujić (HHI);