Vizija i misija HHI-a

Vizija

HHI doprinosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe u području hidrografske djelatnosti. Time se osnažuje jadranska orijentacija Hrvatske i stvaraju pretpostavke razvoja pomorskog gospodarstva i gospodarstva općenito na načelima održivog razvoja.

Misija

Misijom Hrvatskog hidrografskog instituta drži se provedba hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima i normama. Time se ostvaruju pretpostavke sigurnog prometa ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, obrana i očuvanje okoliša. Uz osnovnu orijentiranost HHI-a prema pomorcima, pomorskom gospodarstvu i zainteresiranim tijelima državne uprave aktivnosti se usmjeravaju stalnom povećanju vlastite razine znanja i osposobljenosti svih korisnika pomorskih navigacijskih sigurnosnih informacija (Maritime Safety information – MSI). Teži se ostvariti misiju učinkovitom uporabom raspoloživih ljudskih, materijalnih, informacijskih i inih resursa.