Reprodukcijski odjel

Reprodukcijski odjel (RO) sudjeluje zajedno s ostalim uredničkim odjelima  u realizaciji Zakonom predviđenog obavljanja izdavačko-tiskarske djelatnosti HHI. Osnovna djelatnost reprodukcijskog odjela je grafička priprema, tisak (klasični i digitalni) i knjigoveška dorada svih “papirnatih” izdanja HHI (pomorske karte, navigacijske publikacije i ostala izdanja)  te razne grafičke usluge odnosno grafička podrška ostalim odjelima HHI.

U hidrografskim organizacijama, uglavnom unutar reprodukcijskih ili sličnih odjela organizirani su sustavi grafičke proizvodnje. Grafički odnosno tiskarski sustavi hidrografskih organizacija su sustavi kartografske i grafičke pripreme, te reprodukcije odnosno umnožavanja (tiskom ili ispisom) pomorskih karata i navigacijskih publikacija. Osnovna im je podjela na klasične i suvremene sustave. Zajednička im je karakteristika  još uvijek dominantna tehnika reprodukcije - ofsetni tisak, koju pomalo zamjenjuju različite tehnologije digitalnog tiska.

Klasični tiskarski sustavi uključuju konvencionalnu kartografsku obradu originala i kopirne postupke za izradu reprodukcijskog originala, koji služi kao osnova za tisak. Suvremeni tiskarski sustavi koriste računalnu tehnologiju u kartografskoj i grafičkoj pripremi. U suvremene tiskarske sustave svrstava se i postupak ispisa pomorskih karata na ink-jet pisačima (Print on Demand - POD).

Grafička priprema

U dijelu grafičke pripreme pomorskih karata u Reprodukcijskom odjelu HHI, za dio karata koje se proizvode klasičnim postupkom još uvijek se koriste fotomehanički uređaji, reprodukcijska kamera i kopirna rama. Digitalna tehnologija grafičke pripreme pomorskih karata je omogućila da se u suvremenom postupku, umjesto klasičnim kopirnim postupcima, reprodukcijski originali dobivaju uređajima za osvjetljavanje na film ili direktno na ofsetnu ploču.
Navigacijske publikacije grafički se obrađuju (slika i tekst) i pripremaju na računalima Macintosh, te se u suradnji s urednicima  pojedinih izdanja pripremaju za tisak. U dijelu računalne grafičke pripreme za tisak, u RO se koriste računalni programi za obradu slike (Photoshop), vektorsko crtanje (FreeHand, Illustrator) i prijelom stranice (QuarkXPresss, In-Design). Za razmjenu datoteka s vanjskim tiskarama, koriste se PostScript ili PDF zapis (Adobe Acrobat).

Reprodukcija (tisak ili ispis)

Kartografska reprodukcija odnosno umnožavanje pomorskih karata obavlja na dva načina, ofsetnim tiskom i ploterskim ispisom. Trenutno se većina karata tiska na ofsetnom stroju, a neke koje se proizvode u manjim nakladama a digitalno su obrađene, ispisuju se na ink/jet pisaču odnosno ploteru (POD). Ispis na zahtjev odnosno Print on Demand, zasada neće u potpunosti zamijeniti klasični način, nego će postupno preuzeti proizvodnju karata manjih naklada i karata područja koja su podložna učestalim promjenama.

Manje zahtjevne navigacijske publikacije, dakle manjeg opsega, naklade i trajnosti, proizvode se kombinacijom digitalnog ispisa i “uredskog” uveza. Veće naklade i publikacije s predviđenim dužim rokom trajanja i upotrebe dužom od jedne godine, tiskaju se u ofsetu i dorađuju u klasičnoj knjigovežnici unutar RO. Za tisak i uvez zahtjevnijih izdanja u većim nakladama koriste se vanjske grafičke usluge u opremljenijim tiskarama.

Grafička dorada

Klasična grafička dorada obuhvaća knjigoveške poslove i proizvodnju ambalaže. Osim raznih vrsta uveza knjiga i brošura, prema potrebi se proizvode razne mape, kutije, košuljice i slično.
Unutar RO razvijena je i tzv. uredska knjigovežnica, prilagođena jednostavnijim poslovima. Uvođenje takve opreme uvjetovano je razvojem digitalnih tiskarskih uređaja odnosno laserskih i drugih printera, te potrebom za brzim uvezima u manjim nakladama. To su razne studije, elaborati i slični grafički proizvodi.