Povijest instituta

Pomorstvo je na obalama Jadrana i općenito Mediterana bilo razvijeno u doba starih naroda, što svjedoči o postojanju i razvoju saznanja o plovidbi najpovoljnijim morskim prolazima, kanalima, zakloništima i lukama.

Postoje sačuvana pomagala u obliku pomorskih karata, portolana, opisa obala s upozorenjima za pomorce, bez točnosti, s obzirom na nerazvijenost bilo kakvih stručnih i znanstvenih istraživanja. Tek je u povijesnom razvoju hidrografske djelatnosti na istočnoj obali Jadrana važna stručna izmjera luka, područja i prolaza francuskog hidrografa Beautemps-Beaupréa od 1806. do 1809. godine. HHI je 200. obljetnicu obilježio izdanjem Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa.

U prvoj polovini 19. stoljeća premjeravanje i istraživanje istočne obale Jadrana nastavlja Hidrografski zavod austrougarske mornarice osnovan 1860. u Trstu. Izrađuju se pomorske navigacijske karte raznih mjerila (generalne, kursne, obalne i planovi), tiskaju se priručnici za plovidbu (peljari, popisi svjetala, opisi obala), uz znanstvene radove iz astronomije, meteorologije, oceanografije, gravimetrije i geomagnetizma.

Hidrografska se djelatnost poslije raspada Austro-Ugarske nastavlja u Kraljevini Jugoslaviji u Hidrografskom institutu od 1922. u nekoliko centara, Tivtu, Dubrovniku i Splitu, a za vrijeme 2. svjetskog rata u Hvaru, Visu, Monopoliju i konačno u Splitu krajem 1944. Od tada počinje pravi znanstveni razvoj hidrografske službe u stručnim odsjecima – nautičkom, hidrografskom, geodetskom, oceanografskom, aerofotogrametrijskom, kartografskom, meteorološkom i reprodukcijskom. U suradnji s hidrografskim institutima svih pomorskih zemalja i članstvom i djelovanjem u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (od 1922. godine) postižu se vrijedni rezultati i ugled u svijetu.

Tijekom Domovinskog rata sačuvani su svi podaci, instrumentarij i oprema. Suvremeni Hrvatski hidrografski institut, oslanjajući se na stoljetnu tradiciju, prerasta u modernu instituciju prateći suvremene tehnološke trendove uz uvažavanje preporuka IHO-a.