Pravni, kadrovski, opći

U Pravnom, kadrovskom i općem odjelu obavljaju se pravni poslovi vezani za rad i djelatnost Instituta: izrada normativnih akata, izrada prijedloga propisa iz hidrografske djelatnosti, poslovi vezani za provođenje odredbi Zakona o hidrografskoj djelatnosti, organiziranje sjednica i rad u tijelima Instituta, zastupanje pred nadležnim tijelima, svi kadrovski poslovi. Obavljaju se poslovi prevođenja i lektoriranja, knjižnični poslovi, te poslovi protokoliranja dokumenata, dijeljenja pošte, sastavljanja dopisa, zahtjeva, mišljenja, organiziranje i koordinacija projektnih zadataka i poslova HHI-a u vezi s hidrografskom djelatnošću, koordinacija ulazne/izlazne dokumentacije, organiziranje i praćenje izvedbe i rokova određenih zadataka ili predmeta koji su u radu. Ujedno se po potrebi obavljaju poslovi organiziranja i koordiniranja eventa (meeting management) u vezi s djelatnošću Instituta (npr. promocija knjiga, novih publikacija/izdanja, organizacija protokola prilikom državnih posjeta, nastup HHI-a na sajmovima itd.).