O institutu

Organizirana hidrografska djelatnost na Jadranu datira od 1860. godine kada je utemeljen Hidrografski zavod u Trstu. Pod raznim nazivima taj zavod mijenja sjedište duž jadranske obale: Pula (1866), Tivat (1922), Dubrovnik (1923), Split (1929), Hvar (1943), Vis (1944), Monopoli (1944), Split (1944). Hidrografski ured 1937. dobiva naziv Hidrografski institut mornarice, te takav nastavlja djelatnost i poslije Drugog svjetskog rata.

Zakonom o ustrojstvu republičke uprave 10. travnja 1992. Hrvatski sabor utemeljio je Republički hidrografski institut, kasnije preimenovan u Državni hidrografski institut.

Na temelju Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98) preustrojen je u javnu ustanovu pod nazivom Hrvatski hidrografski institut (HHI). U takvoj organizaciji djeluje od 5. siječnja 2000. godine, obavljajući hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove.

Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu, u skladu s preporukama:

  • Međunarodne hidrografske organizacije (IHO),
  • Međunarodne pomorske organizacije (IMO),
  • Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA),

a u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskom ratnom mornaricom, lučkim kapetanijama, Ustanovom za održavanje pomorskih plovnih putova, te hidrografskim institutima pomorskih zemalja svijeta.

Svi prikupljeni i obrađeni podaci pohranjuju se u Arhiv originala i izmjere, odnosno u bazu podataka HHI. U Arhivu se čuvaju i kartografski originali svih tiskanih karata. U Hrvatskom hidrografskom institutu djeluje knjižnica s oko 8000 stručnih knjiga i časopisa, sakupljenih tijekom dugogodišnjeg rada i razmjenom s hidrografskim institutima i srodnim ustanovama.