Odjeli

Hrvatski hidrografski institut (HHI) ostvaruje svoju misiju i viziju organizacijskom podjelom na odjele. Hidrografska djelatnost započinje mjerenjima na moru, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru te Zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP) Republike Hrvatske, čija ukupna površina iznosi oko 55 349 km2 odnosno 97.9% kopnene površine.

U mjerenjima na moru najviše sudjeluju djelatnici Hidrografskog i Oceanološkog odjela, uz podršku posada istraživačkih brodova Hidra i Palagruža. U priobalnom pojasu u terenskim radovima sudjeluju i djelatnici Nautičkog i Kartografskog odjela. Svi izmjereni podaci pohranjuju se u suvremene baze podataka uz podršku djelatnika Informatičkog odjela. Primjenom suvremenih računalnih programa projektiraju se, izrađuju i održavaju službene pomorske navigacijske karte (papirnate i elektroničke) i ostale navigacijske publikacije, što je osnovna zadaća Kartografskog i Nautičkog odjela. Pri tome je vrlo važna uloga Nautičkog odjela, koji kao Nacionalni koordinator za navigacijske obavijesti prati na dnevnoj bazi sve navigacijske obavijesti važne za sigurnost plovidbe. Tisak papirnatih karata i publikacija obavlja se u Reprodukcijskom odjelu.

HHI je registriran kao javna ustanova Republike Hrvatske prema važećim zakonskim odredbama, što je u djelokrugu poslova djelatnici Pravnog, kadrovskog i općeg odjela te Računovodstvenog, financijskog i komercijalnog odjela.