Nautički odjel

Nautički odjel obavlja poslove iz informativnog dijela sigurnosti plovidbe i unapređenja navigacije na Jadranu, u skladu s međunarodnim propisima, obvezama i konvencijama.

Odjel planira izradu i izdavanje pomorskih navigacijskih priručnika i karata u skladu s potrebama pomorskog gospodarstva i Ministarstva obrane. Obavlja poslove iz informativnog dijela hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe Jadranom, hidrografske izmjere i znanstvenoistraživačke djelatnosti. Sudjeluje u planiranju hidrografske izmjere i poslova znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Nautički odjel obavlja poslove nacionalnog koordinatora za navigacijske obavijesti. Ti poslovi obuhvaćaju prijem, analizu, obradu i distribuciju navigacijskih obavijesti od iznimne važnosti za sigurnu plovidbu. Radi na sastavljanju, uređivanju i održavanju u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih i drugih publikacija. Sudjeluje u izradi pomorskih navigacijskih karata, terenskim radovima i ugovorenim projektima izvan redovne djelatnosti, te u realizaciji znanstvenoistraživačkog programa Hrvatskog hidrografskog instituta i drugih znanstvenoistraživačkih projekata izvan Instituta.

Odjel surađuje s lučkim kapetanijama, obalnim radiopostajama, Hrvatskom ratnom mornaricom, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, poduzećem "Plovput", koordinatorom za područje NAVAREA III i drugim međunarodnim i nacionalnim institucijama. Nautički odjel sudjeluje i u izobrazbi pomoraca. Radi se na poboljšanju kvalitete rada, a posebno na razvijanju računalne podrške u prihvatu, obradi, razmjeni, čuvanju i ažuriranju podataka.

 

linkovi
Lučke kapetanije
Hrvatska ratna mornarica
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Plovput