Katalog proizvoda HHI

Katalog pomorskih karata i navigacijskih publikacija prikazuje izdavačku djelatnost Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI). U izdanjima Hrvatskog hidrografskog instituta obrađeno je područje Sredozemnog mora s težištem na Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke.

Pomorske karte prikazuju određeno plovidbeno područje (dio Zemljine površine) sa svim elementima potrebnim za navigacijsku sigurnost broda i orijentaciju na moru. Klasificirane su prema mjerilu, sadržaju i namjeni na navigacijske, kao najvažnije, te na informativne i pomoćne karte. Konstruirane su u Mercatorovoj kartografskoj projekciji.

Navigacijske publikacije su priručnici za plovidbu koji opisno daju podatke važne za sigurnost plovidbe, a ne mogu se prikazati na pomorskoj karti. Koriste se zajedno s pomorskom kartom. Osim priručnika za plovidbu izdaju se i ostale publikacije korisne pomorcima. Mape ”Živi arhipelag u Hrvatskoj” prikazuju ljepote jadranske obale uz izvorni putopis vrsnog švedskog moreplovca, pomorske karte i sve podatke o Hrvatskoj potrebne nautičarima.

Katalog se se izdaje u četiri formata

1. Tiskana publikacija
Dostupno kod distributera

2. Web izdanje kataloga sa OZP-om

3. PDF inačica tiskanog izdanja kataloga
Link na web stranicu kataloga HHI-a
    Preuzmi katalog u PDF formatu (40 MB)

4. Google Earth™ katalog pomorskih karata i ENC-a
Za pregled Google Earth™ kataloga potrebno je imati instaliran program Google Earth™
    Pokreni katalog u Google Earth™ programu

   

Karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri. Službene elektroničke karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta su dostupne preko naših distributera C-MAP by Jeppesen na www.jeppesen.com i Primar na www.primar.no.