Javna nabava


    Pogledajte brošuru o zelenoj javnoj nabavi

Izjava o obvezi iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi

Hrvatski hidrografski institut objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/2007 i 125/2008).

Pregled sklopljenih okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi  

 

Izjave o sprječavanju sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011)


Izjava o obvezi iz članka 20. Zakona o javnoj nabavi

Hrvatski hidrografski institut sukladno članku 20., stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljuje Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2014. godinu.

Hrvatski hidrografski institut sukladno članku 20., stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljuje Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2015. godinu.

Hrvatski hidrografski institut sukladno članku 20., stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljuje Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2016. godinu.

Hrvatski hidrografski institut temeljem članka 24. Statuta Hrvatskog hidrografskog instituta od 25. svibnja 2015. godine, a u svezi s čl. 28 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016)donosi i objavljuje Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2017. godinu.