Informatički odjel

Informatički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta ima za cilj osiguravanje informacijske infrastrukture, znanja i resursa radi uspostave sveobuhvatnog informacijskog sustava o moru i podmorju. Cjelokupni informacijski sustav Hrvatskog hidrografskog instituta (HIDRIS) sastoji se od informacijskog sustava za mjerenje i prikupljanje podataka na moru i računalnog sustava za obradu i prikaz podataka na kopnu.

Računalna infrastruktura na brodu udružuje sustave za automatizirano mjerenje hidrografskih, oceanoloških i ostalih parametara potrebnih za obavljanje hidrografske djelatnosti. Računalna infrastruktura na kopnu organizirana je kao lokalna računalna mreža koja se sastoji od poslužitelja baze podataka, sustava za arhiviranje podataka, PC računalne opreme, grafičkih radnih stanica, izlaznih jedinica (pisači, digitalizatori, ploteri, skeneri), te komunikacijske opreme.

Djelatnici Informatičkog odjela daju stručnu podršku u primjeni informacijskih tehnologija za izgradnju posebnih informacijskih podsustava u pojedinim odjelima Instituta, sudjeluju u razvoju i primjeni automatiziranih mjernih sustava i uređaja za prikupljanje podataka iz različitih djelatnosti Instituta, te organiziraju sustave pohrane mjerenih i obrađenih podataka.

Hrvatski hidrografski institut je članica CARNet-a.

linkovi
CARNet