Elektronička pomorska navigacijska karta - ENC

Elektronička pomorska navigacijska karta (ENC) jest baza podataka s normiranim sadržajem, strukturom i formatom koju za upotrebu s ECDIS-om izdaju službeno ovlašteni hidrografski uredi. ENC sadržava sve podatke pomorske karte koji su potrebni za sigurnu navigaciju. Osim podataka koji se nalaze na papirnatoj karti, ENC može sadržavati i dodatne informacije koje se smatraju potrebnima za sigurnu plovidbu brodova. (IHB, 1997.)

HHI izdaje 80 službenih papirnatih pomorskih navigacijskih karata i 120 ćelija ENC (03/2017) te 35 raznih informativnih i pomoćnih pomorskih karata.

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera www.primar.org.