Politika kvalitete - ISO 9001:2015

Politika kvalitete je osnova uspješnog poslovanja i razvoja HHI-a u budućnosti. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svih naših djelatnika, poslovnih partnera, korisnika naših usluga i društva u cjelini. Odgovornost za kvalitetu potvrđuje se efikasnim upravljanjem i stalnim provođenjem kvalitete u HHI.

Kvaliteta nastaje na svakom radnom mjestu i svatko svojim radom doprinosi kvaliteti. Kvaliteta se može poboljšati samo stalnim i trajnim razvojem. Stoga nam znanje, stručnost i stalna briga o obrazovanju kadrova osigurava inovativne proizvode i procese za globalno tržište. Želja za stalnim usponom i timski rad stavlja u centar naših aktivnosti stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja. Također, stvaramo povjerenje na temelju uzajamnog poštovanja kako zaposlenika, tako i naših korisnika. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo, usredotočujemo se na ono što je važno za izgradnju i prepoznatljivost našeg poslovanja i ljudi.

Kvaliteta naših odjela prepoznaje se ponajprije u ispunjavanju zahtjeva i potreba društva i države te naših posebnih korisnika, ali i podržavanjem visokih stručnih standarda Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Želimo se predstaviti našim korisnicima i uvijek smo spremni na otvoreni razgovor i pozdravljamo svaku mogućnost da pokažemo tko smo i što činimo. Naša su najveća vrijednost zadovoljni korisnici koji HHI-u osiguravaju sigurnu budućnost.

Želja nam je da HHI budu prepoznat po učinkovitosti, visokoj razini kvalitete pruženih usluga i najboljoj poslovnoj praksi te da se kvalitetna i pouzdana informacija o vodama, moru i podmorju u široj javnosti i dalje poistovjećuje s Hrvatskim hidrografskim institutom.

Kvaliteta naših usluga jamči se sustavom kvalitete u skladu s normom ISO 9001:2015, opisanim u Priručniku kvalitete i pripadajućoj dokumentaciji. Jamstvo kvalitete proističe iz procesno orijentiranoga i strogo definiranog sustava upravljanja, unutar kojega su definirane funkcionalne i procesne nadležnosti te dokumentirana provedba svih postupaka.

Odgovornost za uspostavu ovog sustava upravljanja kvalitetom je u domeni ravnateljice, dok su za uspješnu implementaciju i funkcioniranje odgovorni svi zaposlenici. Stalno obrazovanje i usavršavanje rukovodstva i zaposlenika jamči da će se naši ciljevi kvalitete postići i racionalno realizirati.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom a prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 Hrvatski hidrografski institut pokazuje svoje sustavno opredjeljenje i težnju implementaciji politike kvalitete u sve aspekte poslovanja.

Ova politika kvalitete biti će stalno preispitivana a sa svrhom njene učinkovitosti.

 

U Splitu, 2.7.2019.

Ravnateljica: Vinka Kolić, mag.ing.admin.nav.

PREUZMI DOKUMENT (PDF)