Politika upravljanja zaštitom okoliša - ISO 14001:2015

Uz upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom okoliša odredili smo kao našu glavnu viziju, a ona obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša i prirode, te odgovoran odnos prema društvenoj zajednici. Osnovne aktivnosti sustava upravljanja zaštitom okoliša usmjerili smo na:

  • postavljanje jasnih ciljeva upravljanja zaštitom okoliša i definiranje razine odgovornosti,
  • osiguranje odgovarajućih resursa potrebnih za aktivnosti upravljanja okolišem,
  • očuvanje integriteta okoliša i prirodnih materijalnih resursa,
  • djelovanje u skladu s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim zahtjevima koji se odnose na prirodu i okoliš,
  • kontinuirano smanjivanje negativnih efekata na okoliš i optimiziranje upotrebe prirodnih resursa, te racionalno korištenje energije,
  • integraciju načela zaštite okoliša u postupke planiranja i donošenja odluka,
  • podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša svojih djelatnika i poslovnih partnera,
  • permanentnu edukaciju svojih djelatnika o potrebi o aspektu prirode i okoliša. 

Uvođenjem sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015 Hrvatski hidrografski institut ostvaruje težnju da usklađenost s politikom kvalitete i zaštite okoliša bude obveza u svim aspektima poslovanja, a u cilju postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha. Odgovornost za uspostavu sustava upravljanja zaštitom okoliša pripada Upravi, a za uspjeh i funkcioniranje sustava potrebno je aktivno sudjelovanje svih zaposlenika.

Ova politika zaštite okoliša biti će stalno preispitivana sa svrhom njene učinkovitosti.

 

U Splitu, 2.7.2019.

Ravnateljica: Vinka Kolić, mag.ing.admin.nav.

PREUZMI DOKUMENT (PDF)