Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 15.11.2018. u 23:14 LT


2018
0403 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - OTOK ŽIRJE
Karte: 100-21;

OD 16. STUDENOG 2018. DO 22. STUDENOG 2018., PONTON U PODRUČJU VOJNIH VJEŽBI NA 43-33,9 N 015- 49,6 E, POSTAVLJEN.
ZABRANJENA PLOVIDBA, RIBARENJE, SIDRENJE I PODVODNE AKTIVNOSTI U RADIJUSU 500 METARA.

0402 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK VIS
Karte: 100-22; 100-25;

PLIČINA POKRIVENA, SIGNALNA OZNAKA KARDINALNA N, NA 43-01,754N 016-15,247E (WGS 84), NEDOSTAJE VRŠNI ZNAK .

0401 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - LUKA NOVALJA
Karte: 100-17; 100-18; 100-19;

PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0368/18.

0400 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 150800 UTC NOV 18: 2018. GODINA: 0247/18, 0357/18, 0358/18, 0359/18, 0360/18, 0361/18, 0363/18, 0364/18, 0366/18, 0368/18, 0369/18, 0371/18, 0376/18, 0377/18, 0378/18, 0380/18, 0381/18, 0383/18, 0384/18, 0385/18, 0386/18, 0389/18, 0390/18, 0391/18, 0393/18, 0396/18, 0397/18, 0398/18, 0399/18. 2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0384/18.

0399 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ROVINJ
Karte: 100-15; 100-16; 11;

SVJETLEĆA PLUTAČA PS 101,3 NA 45-04,8N 013-38,2E, TRAJNO UKLONJENA.

0398 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ROVINJ
Karte: 100-15; 100-16; 11;

SVJETLEĆA PLUTAČA PS 101,2 NA 45-04,8N 013-38,1E, TRAJNO UKLONJENA.

0397 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ROVINJ
Karte: 100-15; 100-16; 11;

SVJETLEĆA PLUTAČA PS 101,1 NA 45-04,8N 013-38,2E, TRAJNO UKLONJENA.

0396 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ROVINJ
Karte: 100-15; 100-16; 11;

JUŽNA LUKA, GLAVA LUKOBRANA, SVJETLO PS 101/E2684, UKLONJEN SEKTOR POTAMLJENJA.

0393 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - OTOK ŽIRJE
Karte: 100-21;

OD 16. STUDENOG DO 22. STUDENOG 2018., OD 0800 DO 1600 SATI (0700 UTC DO 1500 UTC), VOJNA VJEŽBA UNUTAR SPOJNICA:
A) 43-38,00N 015-50,43E
B) 43-28,00N 015-56,43E
C) 43-27,30N 015-37,13E
D) 43-36,00N 015-33,13E
E) 43-38,00N 015-50,43E
ZABRANJENA PLOVIDBA, ZAUSTAVLJANJE, RIBARENJE I PODVODNE AKTIVNOSTI.

0391 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - LJUBAČKI ZALJEV
Karte: 100-19;

OTOČIĆ SIKAVAC MALI (PS 338), DO DALJNJEGA RADOVI NA SVJETLU NA 44-17,7 N 015-14,5 E, POGAŠENO. PODRUČJE RADOVA OZNAČENO SA SVJETLEĆOM PLUTAČOM POSEBNOG ZNAČAJA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE.
PLOVITI OPREZNO.

0390 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - OTOK ŽIRJE
Karte: 100-21;

15. STUDENOG 2018., OD 0900 DO 2000 SATI (0800 UTC DO 1900 UTC), VOJNA VJEŽBA UNUTAR SPOJNICA:
A) 43-38,65'N 015-41,97'E
B) 43-38,23'N 015-43,27'E
C) 43-37,53'N 015-42,78'E
D) 43-37,82'N 015-41,78'E
E) 43-38,65'N 015-41,97'E
ZABRANJENA PLOVIDBA, RIBARENJE, SIDRENJE I PODVODNE AKTIVNOSTI U RADIJUSU 1000 METARA.

0389 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, TERETNA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA NA 44-05,263 N 015-15,736 E (WGS 84), LATERALNI – DESNA STRANA, POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL (2) 4 SEKUNDE 2 MILJE.

0386 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - KAŠTELANSKI ZALJEV
Karte: 100-21; 100-26; 47;

OD 13. STUDENOG U 1600 SATI(1500 UTC) DO 15. STUDENOG 2018. U 0700 (0600 UTC),VOJNE AKTIVNOSTI UNUTAR SPOJNICA: A) 43-31,46N 016-17,69E B) 43-31,01N 016-18,46E C) 43-31,91N 016-19,59E D) 43-32,01N 016-19,01E E) 43-31,46N 016-17,69E PLOVITI OPREZNO.

0385 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - OTOK ŽIRJE
Karte: 100-21;

OD 13. STUDENOG DO 15. STUDENOG 2018., OD 0800 DO 1600 SATI (0700 UTC DO 1500 UTC), VOJNA VJEŽBA UNUTAR SPOJNICA: A) 43-38,00N 015-50,43E B) 43-28,00N 015-56,43E C) 43-27,00N 015-37,13E D) 43-36,00N 015-33,13E E) 43-38,00N 015-50,43E ZABRANJENA PLOVIDBA, ZAUSTAVLJANJE, RIBARENJE I PODVODNE AKTIVNOSTI.

0383 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - OTOK KORČULA
Karte: 100-25; 100-26; 100-27;

DOMINČE, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE, NA POZICIJAMA 42˚57'12,15''N 017˚09'02,33''E I 42˚57'13,99''N 017˚08'59,97''E, POSTAVLJENE SVJETLEĆE PLUTAČE RADI OZNAČAVANJA RADOVA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA. PLOVITI OPREZNO.

0381 OBALNO - NAVTEX
SREDNJI JADRAN - PLOČE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

PLOVIDBA KANALOM VLAŠKA DOPUŠTENA JE, UZ OBVEZNU UPOTREBU TEGLJAČA OVISNO O DULJINI BRODA, ISTOVREMENO SAMO U JEDNOM SMJERU: 1) BRODOVIMA DULJINE PREKO SVEGA DO 150 METARA, MAKSIMALNE ŠIRINE DO 28,50 METARA I MAKSIMALNOG GAZA DO 10,20 METARA, 2) PRILIKOM UPLOVLJAVANJA OD IZLASKA DO ZALASKA SUNCA, A PRILIKOM ISPLOVLJAVANJA STALNO OD 0000 DO 2400 SATI UKOLIKO BRZINA BOČNOG VJETRA NE PRELAZI 10-15 METARA PO SEKUNDI.

0380 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - BRIJUNI
Karte: 100-16;

GREBEN ČRNIKA, SIGNALNA OZNAKA – KARDINALNA W, NA 44-56.421N 013-43.713E (WGS84), OŠTEĆENA.

0378 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ZADAR
Karte: 100-19; 100-20;

ZADAR, ZABRANJENO PRISTAJANJE SVIM PLOVILIMA NA GLAVNOM GATU NA OBALI KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.

0377 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - RIJEKA
Karte: 100-18; 15/INT3474;

RIJEČKI LUKOBRAN, GLAVA, SVJETLO PS 187/E2824 NA 45-19.6N 014-25.4E, SMANJEN DOMET NA 4 MILJE.

0376 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ISTRA
Karte: 100-15;

POREČ, DO 31. PROSINCA 2018., IZGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA UNUTAR SPOJNICA POZICIJA:
A) 45˚14'42,4''N 013˚35'58,2''E
B) 45˚14'37,7''N 013˚35'49,4''E
ZABRANJUJE SE SIDRENJE, RONJENJE I RIBOLOV U KRUGU 500 METARA OD ZADANIH POZICIJA.

0371 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE,KANAL MALI STON,UKLONJENE SVJETLEĆE PLUTAĆE KOJE SU OBILJEŽAVALE AVATORIJ ISTRAŽNIH RADOV A ''PROJEKT MOST KOPNO – PELJEŠAC''. HIDCRO 25/10/2018
0369 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK PAG
Karte: 100-19;

DO 22. TRAVNJA 2019., GRAĐEVINSKI RADOVI NA PRIBLIŽNO 44-26,6'N 015-03,5'E (LUKA PAG, SE OD GRADSKOG MOSTA, PREDIO „KATINE“). ZABRANJENA PLOVIDBA U PODRUČJU RADOVA.

0366 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - OTOK ŠIPAN
Karte: 100-27; 100-28; 50-20;

SUĐURAĐ, SVJETLEĆA OZNAKA – LATERALNA DESNA STRANA, NA 42-42,631'N 017-54,844'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z BL 5 SEKUNDI 7 METARA 3 MILJE. SEKTOR POTAMNJENJA: OD 150˚ DO 275˚ (125˚)

0364 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - RAŠA - LUKA BRŠICA
Karte: 300-31; 100-16;

OD 25/10/2018 DO 15/12/2018 RADOVI NA UKLANNJANJU NAPLAVNOG SLOJA MATERIJALA U LUCI BRŠICA (RAŠA) ,TAJ ČE SE MATERIJAL ODLAGATI U POLUMJERU OD 0,7 NM NA POZICIJI:44-55,8'N 014-04,6'E, PLOVITI OPREZNO HIDCRO 22/10/2018
0363 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ISTRA POREČ
Karte: 300-31;

OD 22/10/ 2018 DO 31/12/2018 RADOVI NA PODMORSKOM ISPUSTU PUMPNE STANICE SV. MARTIN,U POREČU OD POZICIJE; A)45-15’-09’’N 013-35’-45’’E B)45-15’-09’’E 013-35’-21’’E ZABRANA SIDRENJA,RIBOLOVA I RONJENJA U KRUGU OD 500 METARA OD ZADANIH POZICIJA HIDCRO 22/10/2018
0361 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, TERETNA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA POSEBNOG ZNAČAJA NA 44-05,276 N 015- 15,613 E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 3 MILJA.

0360 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, TERETNA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA GAŽENICA, E PRISTAN, PLIČINA PS (396,8) LATERALNI – LIJEVA STRANA, PREMJEŠTENA NA 44-05,276 N 015- 15,675 E (WGS 84).
KARAKTERISTIKA: C BL(2) 4 SEKUNDE 2 MILJE.

0359 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, TERETNA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA GAŽENICA, PLIČINA PS (396,9) LATERALNI – LIJEVA STRANA, PREMJEŠTENA NA 44-05,356 N 015- 15,824 E (WGS 84).
KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 2 MILJE.

0358 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, TERETNA LUKA, SVJETLEĆA PLUTAČA GAŽENICA PS (398), POSEBNOG ZNAČAJA, PREMJEŠTENA NA 44-05,256 N 015-15,719 E (WGS 84).
KARAKTERISTIKA: Ž BL 3 SEKUNDE 5 MILJA.

0357 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - PULA
Karte: 100-16;

DO 16. PROSINCA 2018., GEOFIZIČKA MJERENJA U PODRUČJU:
A) 44˚52'54,4''N 013˚50'12,9''E
B) 44˚52'53,7''N 013˚50'14,9''E
C) 44˚52'41,4''N 013˚50'03,7''E
D) 44˚52'40,7''N 013˚50'05,7''E
ZABRANJUJE SE PLOVIDBA, SIDRENJE, RIBARENJE I PODVODNE AKTIVNOSTI.

0247 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - RIJEKA
Karte: 300-31; 100-18; 50-4; 15/INT3474; 18;

RIJEKA, TRGOVAČKA LUKA, DO 18. STUDENOG 2018. PODVODNI RADOVI NA GLAVI ORLANDOVOG GATA. ZABRANJENO PRISTAJANJE I VEZIVANJE SVIM PLOVILIMA. PLOVITI OPREZNO.