Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 21.03.2019. u 09:57 LT


2019
0093 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - KVARNERIĆ
Karte: 100-18;

HRID MAŽUNEL, NA 44-41.83' N 014-41,25' E, RADOVI NA SIGNALNOJ OZNACI - USAMLJENA OPASNOST, OZNAČENI ŽUTOM PLUTAČOM.

KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA

0092 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 210800 UTC MAR 19:

2019. GODINA: 0026/19, 0035/19, 0040/19, 0041/19, 0042/19, 0043/19, 0044/19, 0045/19, 0046/19, 0047/19, 0048/19, 0049/19, 0050/19, 0051/19, 0056/19, 0057/19, 0058/19, 0059/19, 0060/19, 0061/19, 0062/19, 0066/19, 0067/19, 0071/19, 0072/19, 0076/19, 0080/19, 0082/19, 0083/19, 0084/19, 0085/19, 0086/19, 0089/19, 0090/19, 0091/19.

2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0080/19.

0091 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20; 37;

LUKA TKON, LUČKO SVJETLO, GLAVA LUKOBRANA PS 433,2/E 3191, NA 43-55,4 N 015-25,4 E, POGAŠENO.

0090 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20; 37;

LUKA TKON, LUČKO SVJETLO, TRAJEKTNI PRISTAN, NE STRANA PS 433,1, NA 43-55,5 N 015-25,4 E, POGAŠENO.

0089 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20; 37;

LUKA TKON, DO 19. KOLOVOZA 2021., ZAPADNI DIO LUKE ZATVOREN ZA SAV PROMET.

0086 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - RIJEKA NERETVA
Karte: 100-27;

KOMIN, RADOVI NA DESNOJ STRANI OBALE RIJEKE, NA PRIBLIŽNO 43-02,4 N 017-32,4 E.

PLOVITI OPREZNO.

0085 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - LUKA RIJEKA
Karte: 100-18; 15/INT3474;

RIJEKA,LUČKO SVIJETLO, GLAVA LUKOBRANA, SVJETLO PS 186/E2829 NA 45-20.0N 014-24.9E, POGAŠENO. HIDCRO 16/03/2019
0084 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - CRIKVENICA
Karte: 100-18;

CRIKVENICA,SVJETLEĆA OZNAKA,PRILAZNA I,PS 273,3 ,UKLONJENA HIDCRO 16/03/2019
0083 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK ŠKARDA
Karte: 100-19;

LUKA ŠKARDA, DO 15. TRAVNJA 2019., ZATVORENA ZA SAV PROMET.

0082 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK PAG
Karte: 100-19;

LUKA POVLJANA, ZAPREKA ZA NAVIGACIJU NA PRIBLIŽNO 44-20,8 N 015-06,3 E (KAMENO – BETONSKI STUP). PLOVITI OPREZNO.

0076 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK KORČULA
Karte: 100-25; 100-26; 535;

VELA LUKA, PODRUČJE RADOVA OZNAČENO ŽUTIM SVJETLEĆIM PLUTAČAMA SA VRŠNIM ZNAKOM NA:

A) 42-57,569'N 016-42,643'E (WGS 84)

B) 42-57,662'N 016-42,649'E (WGS 84)

C) 42-57,689'N 016-42,806'E (WGS 84)

D) 42-57,692'N 016-42,754'E (WGS 84)

KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 500 METARA

0072 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ISTRA
Karte: 100-15; 11;

VRSAR, GLAVA GATA, SVJETLO PS 97 / E2676, POGAŠENO.

PLOVITI OPREZNO.

0071 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ISTRA
Karte: 100-15; 11;

VRSAR, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBAN ZNAČAJ, NA 45-08,947 N 013-35,947 E (WGS 84), POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKE: Ž Bl 2 SEKUNDE 1 MILJA

0067 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - TROGIR
Karte: 100-21; 534;

TROGIR ,ZAPADNI PRILAZ LUCI, NA POZICIJI 43-30,873N 016-14,340 E (WGS 84) POSTAVLJENA SVIJETLEĆA PLUTAĆA, ZNAČAJA LATERALNA LIJEVA STRANA KARAKTERISTIKA SVIJATLA:C BL 2 SEKUNDE 4 MILJE HIDCRO 2.3.2019
0066 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - TROGIR
Karte: 100-21; 534;

TROGIR ,ZAPADNI PRILAZ LUCI, SVIJETLEĆA PLUTAĆA, 300 METARA SJEVERNO OD RTA ČUBRIJAN,(ps,BR.540,04) ZNAČAJA LATERALNA LIJEVA STRANA KARAKTERISTIKA SVIJATLA:C BL 2 SEKUNDE 4 MILJE,UKLONJENA S POZICIJE HIDCRO 2.3.2019
0062 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-56,103'N 017-32,672'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0061 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-55,395'N 017-31,994'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0060 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 42-56,295'N 017-31,826'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 2 MILJE
0059 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA NA 42-56,254'N 017-31,791 'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 2 MILJE

0058 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 42-56,555'N 017-31,993'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 2 MILJE

0057 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA NA 42-56,442'N 017-31,936'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 2 MILJE

0056 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - PREMANTURA
Karte: 100-16;

DO 31. OŽUJKA 2019., PODVODNI RADOVI NA PRIBLIŽNO: A) 44-47,5'N 013-53,6'E B) 44-47,9'N 014-00,6'E. PLOVITI OPREZNO.

0051 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-56,241'N 017-32,804'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0050 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-56,844'N 017-31,195'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0049 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 42-55,933'N 017-32,503'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0048 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 42-55,897'N 017-32,468 'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0047 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 42-56,687'N 017-31,060'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0046 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 42-56,651'N 017-31,029 'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE
0045 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-55,943'N 017-32,520'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0044 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, „POSEBNOG“ ZNAČAJA, NA 42-56,612'N 017-30,988'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0043 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 42-56,241'N 017-32,804'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE
0042 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 42-56,150'N 017-31,718 'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0041 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 42-56,844'N 017-31,195'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0040 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 42-56,754'N 017-31,114'E (WGS 84), UKLONJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 3 MILJE

0035 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - SPLIT
Karte: 100-21; 100-26; 47;

UVALA ZVONČAC, SVJETLEĆA OZNAKA, LATERALNA LIJEVA, NA 43-30,130'N 016-25,301'E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl (2) 5 SEKUNDI 3 METRA 2 MIILJE

0026 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - LASTOVSKI KANAL
Karte: 100-24; 100-25; 100-27;

PLIČINA BUŠKANJE II, SVJETLO PS 688,8 NA 42-47.6 N 017-00.2 E, NEDOSTAJE VRŠNI ZNAK.