Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 22.01.2021. u 11:29 LT


2021
0021 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

OD 22. SIJEČNJA 2021. U 2100 SATI (2000 UTC) DO 23. SIJEČNJA 2021. U 1100 SATI (1000 UTC), POMORSKI PROMET NA PRILAZIMA LUKAMA CHIOGGIA, MALAMOCCO I LIDO ZABRANJEN ZBOG PODIZANJA MOSE SUSTAVA PREGRADA.
PLOVIDBA ZABRANJENA U RADIJUSU OD 500 METARA OD PREGRADA NA PRILAZIMA LUKAMA CHIOGGIA, MALAMOCCO I LIDO.

0020 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 210800 UTC JAN 21:
2021. GODINA: 0011/21, 0016/21, 0017/21.
2020. GODINA: 0368/20, 0391/20, 0392/20, 0393/20, 0394/20, 0395/20, 0397/20, 0401/20, 0402/20, 0403/20, 0404/20, 0405/20.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0017/21.

0016 OBALNO - NAVTEX
SJEVERNI JADRAN -
Karte: 101; 300-31; 100-16;

SVJETLEĆA PLUTAČA NOVA OPASNOST NA 44-47,028 N 013-15,857 E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: PLAVO ŽUTO BL 1 SEKUNDA 4 MILJE.
PLOVITI OPREZNO.

0011 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK KRAPANJ
Karte: 100-21; 533;

PLIČINA KRAPANJ, SIGNALNA OZNAKA NA 43-41,164' N 015-53,892' E (WGS 84),PORUŠENA.
OSTATCI OZNAKE NA OKO 1 METAR ISPOD POVRŠINE MORA.
PLOVITI OPREZNO.

2020
0405 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - STONSKI KANAL
Karte: 100-27; 525;

PRILAZ LUCI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA STRANA, NA 42-49,541' N 017-42,499' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: C BL 2 SEKUNDE 1 MILJA

0404 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - STONSKI KANAL
Karte: 100-27; 525;

PRILAZ LUCI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA STRANA, NA 42-49,556' N 017-42,515' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE 1 MILJA

0403 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - STONSKI KANAL
Karte: 100-27; 525;

PRILAZ LUCI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA STRANA, NA 42-49,507' N 017-42,573' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: C BL 2 SEKUNDE 1 MILJA

0402 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - STONSKI KANAL
Karte: 100-27; 525;

PRILAZ LUCI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA STRANA, NA 42-49,522' N 017-42,590' E (WGS 84), POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE 1 MILJA

0401 NAVAREA - NAVTEX
SJEVERNI JADRAN -
Karte: 101; 300-31; 100-16;

PLINSKA PLATFORMA „IDA B“, KVAR NAVIGACIJSKE OPREME NA 44-26,9' N 013-28,5' E. PLOVITI SA POVEĆANIM OPREZOM.

0397 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ŠIBENSKI KANAL
Karte: 100-21; 533;

HRID KRAPLUN, SVJETLEĆA PLUTAČA, NA 43-40,745' N 015-54,326' E, POSTAVLJENA.
KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE.

0395 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - VRSAR
Karte: 100-15; 11;

DO DALJNJEGA, SIGNALNA OZNAKA LUNGA KARDINALNA W, NA 45-08,36' N 013-34,58' E NEDOSTAJE.
PLOVITI OPREZNO.

0394 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

GAŽENICA, GLAVA GLAVNOG LUKOBRANA, SVJETLO PS 396,7/E3164,83, UKLONJEN SEKTOR POTAMNJENJA.

0393 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

LUKA GAŽENICA, KONTEJNERSKI TERMINAL, SVJETLO, LATERALNA LIJEVA NA 44-05,305' N 015-15,673' E, POSTAVLJENO.
KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 9 METARA 3 MILJE.

0392 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZADARSKI KANAL
Karte: 100-20;

LUKA GAŽENICA, SVJETLEĆA PLUTAČA, E PRISTAN, PLIČINA PS 396,8 NA 44-05,3 N 015- 16,0 E (WGS 84), UKLONJENA.
PLOVITI OPREZNO.

0391 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK LOŠINJ
Karte: 100-18;

SIGNALNA OZNAKA OSOR NA 44-42,828´N 014-20,407´E (WGS 84), PREINAČENA U SVJETLEĆU OZNAKU. KARAKTERISTIKA: B K BL 1 SEKUNDA 5 METARA 3 MILJE.

0368 NAVAREA - NAVTEX
SJEVERNI JADRAN -
Karte: 101; 300-31; 100-16;

PLINSKA PLATFORMA „IVANA D“, POTONULA NA 44-47,058' N 013-15,796' E.
ZABRANJENA PLOVIDBA U RADIJUSU OD 2 MILJE.
PLOVITI OPREZNO I NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.