Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 17.01.2019. u 08:41 LT


2019
0013 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - HRID PLOĆICA
Karte: 100-21;

HRID PLOĆICA,SIGNALNA OZNAKA,KARDINALNA E ,NA 43-02,343'N016-14,552E'(WGS84), NEDOSTAJE VRŠNI ZNAK. HIDCRO 17/01/2019
0012 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 170800 UTC JAN 19: 2019. GODINA: 0002/19, 0005/19, 0006/19, 0007/19, 0008/18, 0009/19, 0010/19. 2018. GODINA: 0402/18, 0435/18, 0439/18, 0440/18, 0442/18, 0444/18, 0445/18, 0446/18, 0448/18, 0450/18, 0451/18, 0452/18, 0453/18, 0454/18, 0455/18, 0456/18, 0457/18, 0458/18, 0459/18, 0460/18, 0461/18.

2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0006/19.

0010 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - SPLIT ,UVALA ZVOĆAC
Karte: 100-21;

SPLIT,UVALA ZVONĆAC,M/B SVJETIONIK DO DALJNEGA RADOVI NA IZGRADNJI SVJETLEĆE OZNAKE NA 43-30,130'N 016-25,301'E(WGS84).POZICIJA OZNAĆENA SVJETLEĆOM OZNAKOM KARAKTERISTIKA SVJETLA :Ž BL 2 SEKUNDE 1 MILJA HIDCRO 15/01/2019
0009 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - LUKA POREČ
Karte: 100-15; 11;

OD 15.SIJEČNJA DO 01. LIPNJA 2019., GRAĐEVINSKI RADOVI NA PRIBLIŽNO 45-13,9'N 013-35,2'E (E OD HRIDI BARBARAN). PLOVITI OPREZNO NA SIGURNOJ UDALJENOSTI.

0008 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON, MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, 150 METARA SW OD RTA MEĐED, SVJETLEĆI ČELIČNI PILOT, VISINE 3 METRA IZNAD MORA, NA PRIBLIŽNO 42- 56,297N 017-32,559E (WGS 84), POSTAVLJEN.
KARAKTERISTIKA SVJETLA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE.
PLOVITI NA UDALJENOSTI MAKSIMUM 50 METARA N OD ZELENIH SVJETLEĆIH PLUTAČA.

0007 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - KOLOČEPSKI KANAL
Karte: 100-27;

UVALA BRSEČINE, GLAVA LUKOBRANA, SVJETLO, LATERALNA LIJEVA STRANA NA 42-43, 690 N 017-57,193 E, POSTAVLJENO. KARAKTERISTIKA: C Bl 3 SEKUNDE 5 METRA 3 MILJE

0005 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - NOVIGRAD
Karte: 100-15; 11;

OD 10. SIJEČNJA DO 23. SIJEČNJA 2019., UVALA TARSKA I LUKA MIRNA ZATVORENE ZA SAV PROMET.

0002 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - VRSAR
Karte: 100-15;

OD 07.SIJEČNJA DO 15. SVIBNJA 2019., GRAĐEVINSKI RADOVI NA PRIBLIŽNO 45-08,9'N 013-36,0'E. PLOVITI OPREZNO NA SIGURNOJ UDALJENOSTI. HIDCRO 6/1/2019.
2018
0461 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA PS 675,17 PREMJEŠTENA NA 42-55,437N 017-32,032E (WGS 84). KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0460 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA PS 675,05 PREMJEŠTENA NA 42-55,785N 017-32,367E (WGS 84). KARAKTERISTIKA: Ž Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

0459 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBNI ZNAČAJ NA 42- 55,970N 017-30,403E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE

0458 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBNI ZNAČAJ NA 42- 56,207N 017-30,636E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE

0457 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBNI ZNAČAJ, NA 42- 56,404N 017-30,811E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE

0456 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, POSEBNI ZNAČAJ, NA 42- 56,612N 017-30,988E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE

0455 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – LIJEVA STRANA NA 42- 56,241N 017-32,804E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 3 MILJE

0454 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – DESNA STRANA NA 42- 56,150N 017-32,718E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 3 MILJE.

0453 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – LIJEVA STRANA, NA 42- 56,555N 017-31,993E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 2 MILJE

0452 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – DESNA STRANA, NA 42- 56,442N 017-31,936E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 2 MILJE.

0451 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – LIJEVA STRANA NA 42- 56,844N 017-31,195E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 3 MILJE.

0450 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA – DESNA STRANA, NA 42- 56,754N 017-31,114E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z BL 3 SEKUNDE 3 MILJE.

0448 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON,MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON NA 42-55,697'N017-31,046 E (WGS 84), SVJETLEĆA PLUTAČA ''POSEBNOG'' ZNAČAJA, KARAKTERISTIKA : Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE.

0446 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON,MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON NA 42-55,943'N017-32,520 E (WGS 84), SVJETLEĆA PLUTAČA.''POSEBNOG'' ZNAČAJA, KARAKTERISTIKA : Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE. HIDCRO19/12/2018
0445 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON,MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON NA 42-55,698'N017-32,277' E (WGS 84), SVJETLEĆA PLUTAČA.''POSEBNOG'' ZNAČAJA, KARAKTERISTIKA : Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE. HIDCRO19/12/2018
0444 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON,MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON NA 42-55,448'N017-32,083 E (WGS 84), SVJETLEĆA PLUTAČA.''POSEBNOG'' ZNAČAJA, KARAKTERISTIKA : Ž BL 2 SEKUNDE 2 MILJE. HIDCRO19/12/2018
0442 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON,MALO MORE
Karte: 100-27;

MALO MORE, KANAL MALI STON NA 42- 57,052'N017-30,081' E (WGS 84), SVJETLEĆA PLUTAČA.''SIGURNE VODE'' KARAKTERISTIKA SVJETLA B : IZO 5SEKUNDA 4 MILJE. HIDCRO19/12/2018
0440 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - RIJEKA KRKA
Karte: 100-21;

RT LUKOVO SVIJETLEĆA PLUTAĆA,LATERALNA DESNA STRANA, NA 43-48,339'N 015-54,430'E(WGS84) POSTAVLJENA,KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE 1 MILJA. HIDCRO 19/12/2018.
0439 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - PROLAZ MALI ŽDRELAC
Karte: 100-20; 37;

MALI ŽDRELAC,SVIJETLEĆA OZNAKA,LATERALNA LIJEVA NA 44-00,994'N 015-15,120'E(WGS84) POSTAVLJENA,KARAKTERISTIKA:C BL 4 SEKUNDE 6 METARA 3 MILJE. HIDCRO 18/12/2018
0435 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - LJUBAČKI ZALJEV
Karte: 100-19;

OTOČIĆ SIKAVAC MALI, SVJETLEĆA OZNAKA, LATERALNA LIJEVA STRANA, NA 44-17,728N 015-14,263E (WGS84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C BL 3 SEKUNDE 6 METARA 3 MILJE.

0402 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK VIS
Karte: 100-22; 100-25;

PLIČINA POKRIVENA, SIGNALNA OZNAKA KARDINALNA N, NA 43-01,754N 016-15,247E (WGS 84), NEDOSTAJE VRŠNI ZNAK .