Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 09.04.2020. u 09:34 LT


2020
0077 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 090700 UTC APR 20: 2020. GODINA: 0003/20, 0029/20, 0059/20, 0062/20, 0068/20, 0069/20, 0070/20, 0071/20, 0072/20, 0073/20, 0074/20, 0076/20.
2. RADIONAVIGACIJSKI OGLASI OBJAVLJENI KROZ OGLAS ZA POMORCE: 0032/20, 0039/20, 0040/20.
3. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0068/20.

0076 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ŠOLTANSKI KANAL
Karte: 100-21;

OTOČIĆ MAČAKNAR, OBALNO SVJETLO, LATERALNA LIJEVA NA 43-24,737' N 016-08,138' E (WGS 84), POSTAVLJENO.

KARAKTERISTIKA: C Bl (2) 5 SEKUNDI 9 METARA 4 MILJE

SEKTOR POTAMNJENJA: OD 087˚ DO 235˚ (148˚)

0074 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 45-14,430' N 014-35,381' E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 2 SEKUNDE 2 MIILJE.

0073 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA NA 45-14,472' N 014-35,430' E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 2 SEKUNDE 2 MIILJE.

0072 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 45-14,396' N 014-35,440' E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: C Bl 2 SEKUNDE 2 MIILJE.

0071 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA NA 45-14,437' N 014-35,489' E (WGS 84), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 2 SEKUNDE 2 MIILJE.

0070 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA II, PS 270,9, UKLONJENA.

0069 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - TIHI KANAL
Karte: 100-18; 20;

SVJETLEĆA PLUTAČA I, PS 270,8, UKLONJENA.

0068 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 020700 UTC APR 20:
2020. GODINA: 0003/20, 0029/20, 0032/20, 0039/20, 0040/20, 0059/20, 0062/20, 0065/20.
2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0065/20.

0062 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - KANAL MALI STON
Karte: 100-27;

MALO MORE, PODRUČJE GRADILIŠTA (MOST KOPNO – PELJEŠAC), PLUTAČA BROJ 4 NEDOSTAJE. PLOVITI OPREZNO.

0059 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - RIJEKA
Karte: 100-18; 15/INT3474;

DO DALJNJEGA, LUKA RIJEKA (BAZEN SUŠAK), NA PRIBLIŽNO 45-19,3' N – 014-26,2' E, USIDREN VALOBRAN, OSVIJETLJEN BIJELIM FLORESCENTNIM SVIJETLIMA.
PLOVITI OPREZNO.

0040 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18; 20;

LUKA PUNAT, SVJETLO PS 234/E 2882 NA 45-01,3' N 014-37,9' E, POGAŠENO.

0039 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18; 20;

LUKA PUNAT, SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA NA 45-01,31' N 014-37,55' E, POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z Bl 3 SEKUNDE 1 MIILJA.

0032 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - ZATON
Karte: 100-19;

UVALA BILOTINJAK, DO DALJNJEGA, POSTAVLJANJE PODMORSKOG CJEVOVODA S M/B BADIJA.
ZABRANJENA PLOVIDBA U POLUMJERU 200 METARA.

0029 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - PAKOŠTANE
Karte: 100-20;

UVALA DUGOVAČA (DRAGE), DO 22.TRAVNJA 2022., ISTOČNI DIO LUKE ZATVOREN ZA SAV PROMET.
 PLOVITI OPREZNO.

0003 LOKALNO
JUŽNI JADRAN - DUBROVNIK
Karte: 100-27; 100-28; 83;

LUKA GRUŽ, RADOVI NA SANACIJI VEZOVA BR. 7 I 8.
 PLOVITI OPREZNO.