Navigacijski radiooglasi

Pregled radiooglasa na ovim web stranicama ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radio postaja, niti oslobađa od odgovornosti zapovjednike i/ili članove posada od praćenja istih.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Navigacijski radiooglasi,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima za navigaciju i sigurnost plovidbe!Navigacijski radiooglasi na snazi 23.08.2019. u 08:18 LT


2019
0337 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - OTOK KRK
Karte: 100-18;

24. KOLOVOZA 2019., REGATA U AKVATORIJU KRČKOG ZALJEVA.

PLOVITI OPREZNO.

0336 OBALNO - NAVTEX
JADRANSKO MORE -
Karte: 101;

1. RADIOOGLASI NA SNAZI 220700 UTC AUG 19: 2019. GODINA: 0284/19, 0295/19, 0296/19, 0307/19, 0310/19, 0312/19, 0313/19, 0316/19, 0318/19, 0319/19, 0320/19, 0321/19, 0324/19, 0325/19, 0331/19, 0332/19.

2. PONIŠTAVA SE RADIOOGLAS BROJ: 0332/19.

0331 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - SAVUDRIJA
Karte: 100-15; 11;

OD 15. KOLOVOZA DO 01. STUDENOG 2019., RADOVI NA IZGRADNJI NOVOG GATA, OZNAČENI ŽUTOM PLUTAČOM.

ZABRANJENA PLOVIDBA U PODRUČJU RADOVA.

0325 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 43-01.231'N 017-26.539'E ( WGS 84 ), POSTAVLJENA. KARAKTERISTIKA: Z BL 2 SEKUNDE 2 MILJE

0324 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27;

SVJETLEĆA PLUTAČA, PS 653.63, PREMJEŠTENA NA 43-01.479'N 017-24.966'E ( WGS 84 ). PLOVITI OPREZNO.

0321 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, PS 654, PREMJEŠTENA NA 43-01,332' N 017-26,329' E (WGS 84).

PLOVITI OPREZNO.

0320 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, PS 653,7, PREMJEŠTENA NA 43-01,422' N 017-26,041' E (WGS 84),

PLOVITI OPREZNO.

0319 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA, NA 43-01,355' N 017-26,373' E (WGS 84), POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKA: C Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE

PLOVITI OPREZNO.

0318 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA DESNA, NA 43-01,436' N 017-25,766' E (WGS 84), POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKA: Z Bl (2) 5 SEKUNDI 3 MILJE

PLOVITI OPREZNO.

0316 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - POREČ
Karte: 100-15;

PLIČINA ŽONTUJA, RADOVI NA IZGRADNJI NOVE SVJETLEĆE OZNAKE NA PRIBLIŽNO 45-12,371' N 013-34,890' E (WGS 84), OBILJEŽENI SVJETLEĆOM PLUTAČOM.

KARAKTERISTIKA: Ž BL 3 SEKUNDE 1 MILJA

PLOVITI OPREZNO.

0313 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 43-01,465' N 017-26,063' E (WGS 84), POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKA: C Bl 2 SEKUNDE 2 MILJE.

PLOVITI OPREZNO.

0312 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - UŠĆE NERETVE
Karte: 100-26; 100-27; 63;

SVJETLEĆA PLUTAČA, LATERALNA LIJEVA NA 43-01,492' N 017-25,768' E (WGS 84), POSTAVLJENA.

KARAKTERISTIKA: C Bl (2) 5 SEKUNDI 3 MILJE.

PLOVITI OPREZNO.

0310 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - LUKA PULA
Karte: 100-16;

PLIĆINA ULJANIK, KARDINALNA OZNAKA S, NEDOSTAJE.

PLOVITI OPREZNO.

0307 LOKALNO
SJEVERNI JADRAN - ZALJEV RAŠA
Karte: 100-16;

DO DALJNJEGA, REKONSTRUKCIJA OBALE TERMINALA ZA DRVO. PLOVITI OPREZNO.

0296 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - OTOK PAŠMAN
Karte: 100-20;

KOŠARA, ZABRANJENA PLOVIDBA UNUTAR SPOJNICA POZICIJA: A) 43-53,165' N – 015-24,610' E ( WGS 84 ) B) 43-53,231' N – 015-24,642' E ( WGS 84 ) C) 43-53,493' N – 015-24,304' E ( WGS 84 ) D) 43-53,712' N – 015-23,975' E ( WGS 84 ) E) 43-53,645' N – 015-23,861' E ( WGS 84 ) PODRUČJE JE OZNAČENO PLUTAČAMA.

0295 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - IŠKI KANAL
Karte: 100-20;

ŽMAN I GUBAC, ZABRANJENA PLOVIDBA UNUTAR SPOJNICA POZICIJA: A) 43-59,554' N – 015-06,431' E ( WGS 84 ) B) 43-59,392' N – 015-06,837' E ( WGS 84 ) C) 43-59,236' N – 015-07,230' E ( WGS 84 ) D) 43-59,028' N – 015-07,071' E ( WGS 84 ) E) 43-59,184' N – 015-06,678' E ( WGS 84 ) F) 43-59,346' N – 015-06,272' E ( WGS 84 ) PODRUČJE JE OZNAČENO PLUTAČAMA.

0284 LOKALNO
SREDNJI JADRAN - PRIVLAKA
Karte: 100-19;

DO 01. RUJNA 2019., RADOVI UNUTAR SPOJNICA POZICIJA:

A) 44º14.0' N – 015º08.3' E

B) 44º14.1' N – 015º08.5' E

C) 44º14.1' N – 015º08.6' E

D) 44º14.0' N – 015º08.3' E

ZABRANJENA PLOVIDBA.