MALE KARTE 2018. - NOVA NAKLADA

18. 05. 2018 - 09:58

Iz tiska su izašle obalne pomorske karte MALE KARTE - Jadransko more, istočna obala za 2018. godinu u novoj nakladi. Karte su ažurirane u skladu s izmjenama u Oglasu za pomorce 1/2018. Korisnicima su dostupna sljedeća izdanja MALIH KARATA (MK):

  • Komplet MK 1. dio (1 do 12), od Tršćanskog zaljeva (IT) do Zadra 
  • Komplet MK 2. dio (13 do 29), od Zadra do Budve (CG)
  • Mapa MK (1 do 29) u spiralnom uvezu, od Tršćanskog zaljeva (IT) do Budve (CG).

Osim navedenih obalnih pomorskih karata, MALE KARTE sadrže i planove: Pula, Uvala Prizna, Uvala Žigljen, Pag, Zadar, Splitska vrata, Makarska, Luka Polače, Luka Slano i Cavtat. Karte su izrađene u Besselovom elipsoidu, u mjerilu 1 : 100 000 i tiskane u formatu A2 (594 x 420 mm). Redovitim izdavanjem ažurnih službenih pomorskih karata HHI doprinosi sigurnosti plovidbe na Jadranu.Share |