Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Rujan / September 2003 2003 09
 
Datum izdanja: 03.10.2003.
Broj oglasa: 14
PDF: ozp200309.pdf - 92.58 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  100-18
Rijeka - Kvarnerić
1:100000
  100-19
Silba - Pag
1:100000
  100-20
Dugi otok - Zadar
1:100000
  152
Rijeka - O. Murter
1:200000
  MK-09
Kvarnerić - S dio
1:100000
  MK-11
Virsko more
1:100000
  MK-12
Novigradsko more - Zadarski kanal
1:100000
  MK-13
Zadar
1:100000
Ispravlja publikacije
  Peljar za male brodove - prvi dio: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
Napomena