Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Studeni / November 2004 2004 11
 
Datum izdanja: 01.12.2004.
Broj oglasa: 41
PDF: ozp200411.pdf - 544.41 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  10
Koper
1:10000
  100-15
Grado - Rovinj
1:100000
  100-16
Pula - Kvarner
1:100000
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  101
Jadransko more
1:800000
  151
Rijeka - Venezia
1:200000
  152
Rijeka - O. Murter
1:200000
  300-31
Venezia - Zadar
1:300000
  300-32
Ancona - Šibenik
1:300000
  INT 3410
Rijeka - Venezia
1:250000
  MK-01
Tršćanski zaljev
1:100000
Ispravlja publikacije
  Peljar za male brodove - drugi dio: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
  Peljar za male brodove - prvi dio: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
Napomena