Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Listopad / October 2015. 2015 10
 
Datum izdanja: 04.11.2015.
Broj oglasa: 47
PDF: ozp201510.pdf - 1027.66 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  100-18
Rijeka - Kvarnerić
1:100000
  100-19
Silba - Pag
1:100000
  100-20
Dugi otok - Zadar
1:100000
  100-21
Šibenik - Split
1:100000
  100-22
Jabuka - Vis
1:100000
  100-25
Hvar - Lastovo
1:100000
  100-26
Brač - Hvar
1:100000
  100-27
Pelješac - Mljet
1:100000
  100-28
Dubrovnik - Budva
1:100000
  101
Jadransko more
1:800000
  153
Šibenik - O. Lastovo
1:200000
  154
Pelješac - Rt Oštra
1:200000
  22
Kvarnerić (planovi luka)
1:
  300-31
Venezia - Zadar
1:300000
  300-33
Pescara - Split
1:300000
  300-34
Barletta - Dubrovnik
1:300000
  47
Split - Kaštelanski zaljev
1:15000
  50-20
Dubrovnik
1:50000
  512
Kornat - Murter
1:40000
  534
Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik i Trogirski kanal (planovi)
1:
  83
Dubrovnik
1:10000
  INT 3412
Split - Gargano
1:250000
  INT 3414
Dubrovnik - Durres
1:250000
  MK-09
Kvarnerić - S dio
1:100000
  MK-14
Biograd n/m
1:100000
  MK-16
Rogoznica - Split
1:100000
  MK-17
O. Vis
1:100000
  MK-26
Dubrovnik
1:100000
Ispravlja publikacije
  PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA (2012)
  Peljar za male brodove - drugi dio: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
Napomena

Na snagu su stupili sljedeći propisi:

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj - Narodne novine br. 94 od 02.09.2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekt - Narodne novine br. 104 od 30.09.2015.