Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Kolovoz / August 2008 2008 08
 
Datum izdanja: 01.09.2008.
Broj oglasa: 21
PDF: ozp200808.pdf - 141.89 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  100-16
Pula - Kvarner
1:100000
  100-18
Rijeka - Kvarnerić
1:100000
  100-19
Silba - Pag
1:100000
  151
Rijeka - Venezia
1:200000
  152
Rijeka - O. Murter
1:200000
  20
Kvarner - Velebitski kanal (planovi luka)
1:
  50-3
Pula - Cres
1:55000
  MK-08
O. Lošinj
1:100000
  MK-10
Velebitski kanal
1:100000
Napomena