Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Veljača / February 2013 2013 02
 
Datum izdanja: 01.03.2013.
Broj oglasa: 18
PDF: ozp201302.pdf - 347.48 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  100-16
Pula - Kvarner
1:100000
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  100-19
Silba - Pag
1:100000
  101
Jadransko more
1:800000
  13
Zaljev Raša
1:20000
  151
Rijeka - Venezia
1:200000
  154
Pelješac - Rt Oštra
1:200000
  22
Kvarnerić (planovi luka)
1:
  300-31
Venezia - Zadar
1:300000
  300-32
Ancona - Šibenik
1:300000
  300-33
Pescara - Split
1:300000
  300-34
Barletta - Dubrovnik
1:300000
  50-3
Pula - Cres
1:55000
  MK-04
Kvarner
1:100000
  MK-08
O. Lošinj
1:100000
Napomena