Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Lipanj / June 2012 2012 06
 
Datum izdanja: 05.07.2012.
Broj oglasa: 30
PDF: OZP201206.pdf - 323.21 kb
Broj kupona: 4
Kuponi: OZP201206k1_4.pdf - 21.83 kb
Ispravlja karte
  100-16
Pula - Kvarner
1:100000
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  100-18
Rijeka - Kvarnerić
1:100000
  100-19
Silba - Pag
1:100000
  100-20
Dugi otok - Zadar
1:100000
  100-25
Hvar - Lastovo
1:100000
  100-26
Brač - Hvar
1:100000
  100-27
Pelješac - Mljet
1:100000
  101
Jadransko more
1:800000
  151
Rijeka - Venezia
1:200000
  153
Šibenik - O. Lastovo
1:200000
  300-31
Venezia - Zadar
1:300000
  300-33
Pescara - Split
1:300000
  50-3
Pula - Cres
1:55000
  50-4
Riječki zaljev
1:55000
  INT 3410
Rijeka - Venezia
1:250000
  INT 3414
Dubrovnik - Durres
1:250000
  MK-05
Riječki zaljev
1:100000
  MK-08
O. Lošinj
1:100000
  MK-13
Zadar
1:100000
  MK-14
Biograd n/m
1:100000
  MK-22
O. Korčula
1:100000
Ispravlja publikacije
  Peljar za male brodove - drugi dio: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
  Peljar za male brodove - prvi dio: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
Napomena