Oglas za pomorce - OZP

Impresum

Nakladnik: Hrvatski hidrografski institut
Sjedište nakladnika: Zrinsko-Frankopanska 161; HR21000-Split
Glavni urednik: Ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta
Publikacija izlazi jednom mjesečno
Publikacija izlazi na mrežnim stranicama HHI-a od 1998. godine

Oglas za pomorce (OZP) je mjesečno izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta. OZP-om se održavaju pomorske karte i navigacijske publikacije. Za pregledavanje OZP-a morate na svom računalu imati instaliran PDF preglednik.

Podaci objavljeni na stranicama e-Servisa Oglas za pomorce,
nisu i ne mogu se smatrati službenim podacima.
Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.Studeni / November 2000 2000 11
 
Datum izdanja: 03.12.2000.
Broj oglasa: 31
PDF: ozp200011.pdf - 121.47 kb
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
  100-15
Grado - Rovinj
1:100000
  100-16
Pula - Kvarner
1:100000
  100-17
Lošinj - Molat
1:100000
  100-18
Rijeka - Kvarnerić
1:100000
  101
Jadransko more
1:800000
  11
Zapadna obala Istre (planovi luka)
1:
  151
Rijeka - Venezia
1:200000
  152
Rijeka - O. Murter
1:200000
  300-31
Venezia - Zadar
1:300000
  50-20
Dubrovnik
1:50000
  50-3
Pula - Cres
1:55000
  50-4
Riječki zaljev
1:55000
  INT 3410
Rijeka - Venezia
1:250000
  MK-02
Umag - Rovinj
1:100000
  MK-04
Kvarner
1:100000
  MK-05
Riječki zaljev
1:100000
Napomena