Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i HHI-a

Sporazum o suradnji između Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta, 13.11.2019.