IPA Projekt HR - CG

HHI je u sklopu realizacije IPA projekta provodi aktivnosti, studijske posjete i edukaciju partnera u projektu.