Oceanografska oprema

Dio oceanografske opreme HHI-a i fotografije terenskog rada djelatnika oceanografskog odjela.