Digitalna mareografska postaja

Mareograf je uređaj koji bilježi oscilacije razine mora perioda većih od jedne minute. OTT Thalimedes je elektronski uređaj koji kontinuirano mjeri promjene visine razine mora u zdencu povezanom s vanjskim morem pomoću cijevi. Sustav zdenca i spojne cijevi guši kratkoperiodičke površinske valove, pa su u sustav propuštene samo dugoperiodičke oscilacije visina razine mora. Visina razine mora se mjeri pomoću sustava plovak-protuuteg, a zatim se u digitalnom obliku pohranjuje u radnu memoriju uređaja. Thalimedes je opremljen A/D pretvaračem, centralnom jedinicom s akumulatorskim napajanjem, te GSM modemom za bežični prijenos podataka. Instrument je podešen da bilježi minutne podatke visina razine mora. Računalo smješteno u prostorijama Instituta osposobljeno je za primanje i obradu izmjerenih podataka. Jednom dnevno podaci se prenose s mareografa na računalo uz automatsku kontrolu kvalitete podataka. Nakon kontrole podataka kreiraju se tjedne, mjesečne i godišnje datoteke.

Tehnički podaci

Oprema mareografa: Thalimedes A/D pretvarač s unutrašnjom memorijom.
Točnost mareografa: ± 1 cm
Interval mjerenja: 1 min
Komunikacija – prijenos podataka: RS232 izlaz za automatski bežični prijenos podataka putem GSM modema.
Namjena: Automatsko prikupljanje i obrada podataka visine razine mora, porast vodostaja i alarmiranje u slučaju visokih nivoa vode.
Software za obradu podataka: HYDRAS 3 - namijenjen obradi podataka, posjeduje bazu podataka visokih performansi koja omogućava numerički i grafički prikaz mjerenih veličina, analizu, konfiguriranje i komunikaciju s udaljenim stanicama preko modemskih veza