Accounting-Financial-Sales Department

This page is not translated into English 

U Računovodstvenom, financijskom i komercijalnom odjelu obavljaju se stručni računovodstveni i financijski poslovi za potrebe Instituta: poslovi financijskog knjigovodstva, knjigovodstva dugotrajne i kratkotrajne imovine, robno materijalnog knjigovodstva, obračun plaća, a vode se i druge pomoćne knjigovodstvene evidencije, izrađuju se prijedlozi financijskih planova i izvještaja o njihovoj realizaciji.

Odjel sudjeluje u poslovima znanstvenoistraživačke djelatnosti, izrađuje periodične i godišnje računovodstvene izvještaje, obavlja poslove prodaje pomorskih navigacijskih karata, publikacija i drugih stručnih izdanja, kao i usluga, skladištenje gotovih proizvoda i materijala za potrebe obavljanja djelatnosti, te kurirske poslove.

Distribuiranjem pomorskih navigacijskih karata, publikacija i drugih izdanja Instituta, Odjel izravno doprinosi ostvarivanju osnovnih zadaća institucije: povećanju stupnja sigurnosti plovidbe i na taj način osnažuje jadransku orijentaciju Hrvatske i stvara pretpostavke za razvoj pomorskog gospodarstva i gospodarstva općenito na načelima održivog razvoja.