Reproduction Department

This page is not translated into English 

Reprodukcijski odjel (RO), zajedno sa ostalim uredničkim odjelima, sudjeluje u realizaciji Zakonom predviđenog obavljanja izdavačko- tiskarske djelatnosti HHI. Osnovna djelatnost reprodukcijskog odjela je grafička priprema, tisak (klasični i digitalni) i knjigoveška dorada svih “papirnatih” izdanja HHI. To su pomorske karte, navigacijske publikacije i ostala izdanja HHI. Osim toga pružaju se i razne grafičke usluge odnosno daje grafička podrška za ostale Odjele HHI.

U hidrografskim organizacijama, uglavnom unutar reprodukcijskih ili sličnih odjela organizirani su sustavi grafičke proizvodnje. Grafički odnosno tiskarski sustavi hidrografskih organizacija su sustavi kartografske i grafičke pripreme, te reprodukcije odnosno umnožavanja (tiskom ili ispisom) pomorskih karata i navigacijskih publikacija. Osnovna im je podjela na klasične i suvremene sustave. Zajednička karakteristika im je, još uvijek dominantna, tehnika reprodukcije - ofsetni tisak, koju pomalo zamjenjuju različite tehnologije digitalnog tiska.

Klasični tiskarski sustavi uključuju konvencionalnu kartografsku obradu originala i kopirne postupke za izradu reprodukcijskog originala koji služi kao osnova za tisak. Suvremeni tiskarski sustavi koriste računalnu tehnologiju u kartografskoj i grafičkoj pripremi. U suvremene tiskarske sustave svrstava se i postupak ispisa pomorskih karata na ink-jet pisačima (print on demand - POD).

Grafička priprema

U dijelu grafičke pripreme pomorskih karata koji se izvodi u Reprodukcijskom odjelu HHI, za dio karata koje se proizvode klasičnim postupkom još uvijek se koriste foto-mehanički uređaji, reprodukcijska kamera i kopirna rama. Digitalna tehnologija grafičke pripreme pomorskih karata je omogućila da se u suvremenom postupku umjesto klasičnim kopirnim postupcima, reprodukcijski originali dobivaju uređajima za osvjetljavanje na film ili direktno na ofsetnu ploču.
Navigacijske publikacije se grafički obrađuju (slika i tekst) i pripremaju na Macintosh računalima, te se u suradnji sa urednicima za pojedina izdanja pripremaju za tisak. U dijelu računalne grafičke pripreme za tisak, u RO se koriste računalni programi za obradu slike (Photoshop), za vektorsko crtanje (FreeHand, Illustrator) i za prijelom stranice (QuarkXPresss, In-Design). Za razmjenu datoteka sa vanjskim tiskarama, koriste se PostScript ili PDF zapis (Adobe Acrobat).

Reprodukcija (tisak ili ispis)

Kartografska reprodukcija odnosno umnožavanje pomorskih karata se izvodi na dva načina, ofsetnim tiskom i ploterskim ispisom. Trenutno se u HHI većina karata tiskaju na ofsetnom stroju dok se dio karata koje se proizvode u manjim nakladama, a koje su kartografski digitalno obrađene, ispisuju na ink/jet pisaču odnosno ploteru (POD). Ispis na zahtjev odnosno Print on demand, za sada neće u potpunosti zamijeniti klasični način, nego će postupno preuzeti proizvodnju karata manjih naklada i karata područja koja su podložna učestalim promjenama.

Manje zahtjevne navigacijske publikacije, dakle manjeg opsega, naklade i trajnosti, proizvode se kombinacijom digitalnog ispisa i “uredskog” uveza. Veće naklade i publikacije sa predviđenih dužim rokom trajanja i upotrebe od jedne godine, tiskaju se u ofsetu i dorađuju u klasičnoj knjigovežnici unutar RO. Za tisak i uvez zahtjevnijih izdanja u većim nakladama koriste se vanjske grafičke usluge u opremljenijim tiskarama.

Grafička dorada

Poslovi klasične grafičke dorade su knjigoveštvo i proizvodnja ambalaže. Dakle osim raznih vrsta uveza knjiga i brošura, prema potrebi se proizvode razne mape, kutije, košuljice i slično.
Unutar RO razvijena je i tzv. uredska knjigovežnica, koja je prilagođena jednostavnijim poslovima. Razvoj takve opreme uvjetovala je pojava sve više digitalnih tiskarskih uređaja odnosno laserskih i drugih printera, te potreba za brzim uvezima u manjim nakladama. Radi se o raznim studijama, elaboratima i sličnim grafičkim proizvodima.