PR


18. 07. 2019 - 14:14

Objavljeno 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

Dana 17. srpnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 232 ćelije ENC-a svih upotrebnih skupina...

more...
----------------------------------------------


11. 07. 2019 - 13:08

'Riječki zaljev u Japanu' – Pomorske karte HHI-a na izložbi u Tokiju

U sklopu Međunarodne kartografske konferencije i generalne skupštine Međunarodnog kartografskog društva (International Cartographic Association - ICA), koje će se održati 15. – 20. srpnja 2019. u Tokiju (Japan), priprema se i izložba karata zemalja članica ICA-e...

more...
----------------------------------------------


21. 06. 2019 - 12:13

World Hydrography Day and 100th Anniversary of the IHO

The World Hydrography Day (WHD) is celebrated annually on 21 June. The International Hydrographic Organization (IHO) and its full member states mark this day with the aim...

more...
----------------------------------------------


21. 06. 2019 - 11:58

Objavljena 200-ta ćelija elektroničke navigacijske karte (ENC)

Dana 22. svibnja 2019. za službenu je upotrebu izdano 25 novih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC). Time je Hrvatski hidrografski institut (HHI) omogućio dostupnost i korištenje ukupno 207 ćelija...

more...
----------------------------------------------


18. 06. 2019 - 15:06

21st Conference of the Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission (MBSHC)

The 21st MBSHC Conference was hosted by Spain from 11 to 13 June 2019. The Conference was held in Cádiz, the seat of the Spanish Marine Hydrographic Institute (Instituto Hidrográfico de la Marina) hosting and organizing this meeting...

more...
----------------------------------------------


17. 06. 2019 - 09:28

Mandatory use of electronic invoices

Mandatory use of electronic invoices in public procurement shall enter into force on 1 July 2019. This obligation shall apply to all supply contracts, work contracts and service contracts...

more...
----------------------------------------------


21. 05. 2019 - 09:58

Sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a u Helsinkiju

Od 14. do 15. svibnja 2018. u Helsinkiju (Finska) održan je dvodnevni sastanak triju radnih skupina PRIMAR-a, Regionalnog koordinacijskog centra za distribuciju službenih elektroničkih navigacijskih karata (RENC). Finski hidrografski ured...

more...
----------------------------------------------


17. 04. 2019 - 16:20

Posjet učenika Srednje geodetske škole Split HHI-ju

Dana 17.04.2019. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) ugostio je grupu od 10 učenika trećeg razreda Srednje geodetske škole u Splitu, u pratnji profesorice Ivane Denić...

more...
----------------------------------------------


16. 04. 2019 - 15:32

Posjet studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dana 16.04.2019. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) pod pratnjom voditeljice prof. dr. sc. Petre Amižić Jelovčić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu ugostio je grupu...

more...
----------------------------------------------


16. 04. 2019 - 11:07

Posjet studenata Geografije Sveučilišta iz Zadra

Dana 12.04.2019. godine Hrvatski hidrografski institut (HHI) ugostio je grupu od 40 studenata prve godine Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru u pratnji 2 profesora. Ovim posjetom...

more...
----------------------------------------------[1] 2 3 >  >>