HHI i Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje sa crnogorskim partnerima započeli...

19. 06. 2013 - 13:53

HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT (HHI) I SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – INSTITUT ZA MORE I PRIOBALJE SA CRNOGORSKIM PARTNERIMA ZAPOČELI S PROVEDBOM NOVOG EU PROJEKTA

Dana 13.06.2013. godine, u 10:00 u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišnog kampusa (Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik) partneri EU IPA projekta „Jaspper“ potpisali su međusobne sporazume o suradnji na projektu čime je operativno započela provedba projekta. Usuglašene sporazume potpisali su ravnatelj HHI-a doc.dr.sc. Zvonko Gržetić, ravnatelj IMP-a dr.sc. Valter Kožul, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah (prethodno) i V.D. direktora ZHMSCG mr. sc. Luka Mitrović.

PDF

Više o projektu na stranicama projektaShare |