Ostale publikacijeMenadžment i ekonomika nautičkog turizma
 
Oznaka:
Naziv publikacije: Menadžment i ekonomika nautičkog turizma
ISBN/ISSN: ISBN 978-953-6165-51-3
Autor: Tihomir Luković, Josip Šamanović
Urednik: Zvonko Gržetić, Tonči Jeličić, Vlatko Jardešić, Želimir Dulčić, Lidija Petrić, Božica Blagović, Reproducijski odjel HHI
Jezik/ci: HR
Uvez: meki / paperback
Broj stranica: 368
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2007
OZP  
Održavanje OZP-om NE
PDF:Menadzment.pdf
 
Napomena
Opis

"Smisao i cilj ove knjige jest da potakne istraživače i praktičare na kritično preispitivanje postojećeg stanja i pruži doprinos stvaranju znanstvene osnove na kojoj će se optimalno razvijati ova mlada djelatnost u kojoj marine imaju ključnu ulogu", rekli su autori na predstavljanju knjige.

S obzirom na koncepciju i strukturu, knjiga može biti korisna studentima i onima koji se profesionalno bave nautičko-turističkom djelatnošću, ali je prije svega putokaz za formiranje strategije razvitka nautičkog turizma u Hrvatskoj.

Knjiga je podijeljena na šest djelova u kojim je opisana problematika nautičko turističkih poduzeća te ciljevi istraživanja i metode koje će se u radu primjenjivati. Dio knjige posvećen je ulozi strateškog menadžmenta u nautičkom turizmu, opisana su sredstva korporacije u nautičkom turizmu, sistematično i sveobuhvatno je obrađena ekonomika troškova, elementi i metode kalkulacije, temeljne značajke politike cijena, relevantni aspekti poslovnog rezultata te metode za mjerenje proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.