Navigacijske publikacije

Navigacijske publikacije opisno daju podatke važne za sigurnost plovidbe koji se ne mogu prikazati na kartama. Izdaju se kao povremene publikacije (Peljari, Popis svjetala i signala za maglu, Nautičke tablice, Radioslužba) i kao periodične publikacije (Nautički godišnjak, Tablice morskih mijena). Sastavljene su na temelju podataka koje prikuplja HHI i ostali subjekati sigurnosti plovidbe, a izrađene su prema preporukama Međunarodne hidrografske organizacije.  Naziv/Autor ISBN/ISSN Jezik
Adriatic Sea Pilot I: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
ISBN 953-6165-31-7 EN
Adriatic Sea Pilot II: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
ISBN 953-6165-32-5 EN
Identifikator zvijezda
Petar Čumbelić
HR
Katalog pomorskih karata i publikacija
HHI
ISBN 978-953-6165-62-9 HR/EN
Nautičke tablice
HHI
ISBN 978-953-6165-64-3 HR
Nautički godišnjak
HHI
ISSN 0490-4567 HR
Oglas za pomorce - OZP
HHI
ISSN 0030-0713 HR
PELJAR I. JADRANSKO MORE - ISTOČNA OBALA (2012)
ISBN 978-953-6165-57-5 HR
Peljar za male brodove - drugi dio: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
ISBN 953-6165-27-9 HR
Peljar za male brodove - prvi dio: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
ISBN 953-6165-26-0 HR
Popis svjetala i signala za maglu, Jadransko more - istočna obala, 2017.
HHI
ISSN 1845-4658 HR
Portolano Prima parte: Piranski zaljev - Virsko more
HHI
ISBN 953-6165-34-1 IT
Portolano Seconda parte: Sedmovraće - Rt. Oštra
HHI
ISBN 953-6165-35-X IT
Radioslužba za pomorce
Josip Kasum
ISBN 978-953-6165-63-6 HR
Tablice morskih mijena - Jadransko more - Istočna obala
HHI
ISSN 0350-3488 HR/EN
Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama
HHI
ISBN 978-953-6165-61-2 HR/EN